Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bostadsbidrag och bostadstillägg

Bostadsbidrag

I Sverige kan man få bostadsbidrag om man har barn, är pensionär, värnpliktig (före 2010) eller är mellan 18 och 28 år. Alla bidrag är olika stora och beräknas med hänsyn till dessa tre punkter:

  • hur många personer som bor i hushållet
  • bostadskostnad och bostadsyta
  • inkomst och förmögenhet.

Bostadsbidraget är tillsammans med barnbidrag ett av de viktigaste stöden till barnfamiljer. Om du har låg inkomst och hög hyra kan du ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För pensionärer finns formellt två olika former av bostadsbidrag:

  • Särskilt bostadstillägg för pensionärer
  • Äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg

Den som söker bostadstillägg söker dock automatiskt även äldreförsörjningsstöd. Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten. Det finns olika villkor beroende på vilken pension du har.

Bidrag för bostadsanpassning

Det går också att söka bidrag till åtgärder i bostaden för personer med funktionshinder. Beslut baseras på medicinska intyg.

Sidan uppdaterad: 2016-04-20