Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ekonomisk hjälp och stöd

Under kortare eller längre perioder kan det av olika skäl vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Då kan du vända dig till socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet för att få råd och stöd eller hjälp med att ansöka om till exempel försörjningsstöd.

Här kan du läsa mer om vilken ekonomisk hjälp det går att få och hur du går till väga för att ansöka. Du kan också läsa mer om bidrag till ditt boende och om vilken hjälp det går att få av kommunens konsument- och budgetrådgivare.

Insatser sker oftast i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Sidan uppdaterad: 2016-11-10