Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Medlingsverksamhet

När du blivit utsatt för ett brott eller har begått ett brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som hänt. Medlarens roll är att hjälpa parterna att prata med varandra så att ingen kränks.

Medling kan passa vid olika typer av brott som t ex misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse, stöld och snatterier.

Vem tar initiativet till medling?

Initiativet kan komma från polisen eller från socialtjänsten. Du kan också själv föreslå att en medling ska genomföras genom att direkt kontakta medlingsverksamheten.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen och att förklara vilka konsekvenser händelsen fått för dig. Mötet kan även minska din eventuella rädsla för den som utsatt dig för brottet.

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Medling ger dig möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och du får möjlighet att under ordnade former möta den andra personen igen.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31