Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fältverksamhet

Fältverksamheten i Falkenbergs kommun arbetar tillsammans med andra aktörer för att ge kommunens unga en bra tonårstid. Fätassistenterna arbetar förebyggande och är en uppsökande verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år. Fältassistenterna återfinns ofta ute i ungdomsmiljöer, i skolor och på stan.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra ungdomsarbetare på skolor, fritidsgårdar, föreningar m fl. Fältverksamheten ger också information kring trender och tendenser bland ungdomar, bland annat rörande alkohol och droger, internet, subkulturer och festplatser.

Fältassistenterna vill vara en positiv kraft ute bland ungdomar och kan ge råd och stöd individuellt alternativt hjälpa till rätt instans.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, både dag och natt. Fältassistenterna besöker olika festplatser, fritidsgårdar, bostadsområden och stan för att upptäcka och stötta ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Fältassistenterna tar föräldrakontakt utifrån det de ser genom det uppsökande arbetet.

Vill du komma i kontakt med fältassistenterna ring kommunens kontaktcenter eller till våra mobiltelefoner, telefonnummer hittar du i den gröna rutan till höger.​

Sidan uppdaterad: 2016-11-10