Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stöd till barn, unga och familjer

Ibland behöver barn och ungdomar extra stöd. Orsakerna kan vara många; relationsproblem, olämpliga miljöer, kriminalitet eller missbruksproblem. I de flesta fall är ambitionen att barn och ungdomar ska bo hemma och att stödinsatserna sätts in där.

Socialförvaltningen har ett antal egna resurser och verksamheter för lokala behandlingsinsatser. Ibland behövs dock ett kortare eller längre miljöombyte. Barnet/ungdomen kan då få bo i ett familjehem, hos en annan familj som godkänts av socialförvaltningen. I vissa fall kan det bli aktuellt med en tids vistelse på behandlingshem

Gruppverksamhet Barn-Tonår

Gruppverksamhet Barn-Tonår finns till för barn och ungdom som har någon i sin familj som dricker/har druckit för mycket alkohol eller använder/har använt andra droger, som har eller har haft en psykisk ohälsa eller som använt våld eller hot mot någon i familjen. Vi ger även stöd till barn och ungdomar som har erfarenhet av en separation eller skilsmässa vuxna emellan. 

Familjecentrum

Familjecentrum arbetar med familjebehandling för barnfamiljer med barn 0-12 år.

Bryggan

Bryggan arbetar med familjebehandling för barnfamiljer med barn/ungdomar 13-20 år.

Fältassistenter

Fältassistenterna arbetar med öppenvårdsverksamhet riktad till ungdomar upp till 20 års ålder med fokus på åldersgruppen upp till 16 år.

Medlingsverksamhet

Medlingsverksamheten anordnar frivilliga möten mellan de som begått ett brott och de som drabbats av brottet.

Sidan uppdaterad: 2016-08-10