Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
barn möts

Mötesplatser för barn, ungdomar och föräldrar

Som förälder finns det många mötesplatser för dig och ditt/dina barn.

Bra mötesplatser där man kan träffa andra föräldrar är viktigt. Att bygga nätverk med andra är ett sätt att utvecklas i föräldraskapet. Vi hoppas att du tar chansen och besöker de olika mötesplatserna som finns i kommunen.

Familjecentralen Skogstorp

Familjecentralen – En mötesplats. Familjecentralen Skogstorp vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Det är en öppen, vänlig och trygg plats där barn kan leka och utvecklas. Det är också en plats för föräldrar att umgås och utbyta erfarenheter. Här kan ni besöka barnavårdscentralen, stanna en stund på öppna förskolan. Här kan ni få råd och stöd, enskilt eller i grupp, till exempel då det gäller frågor som rör föräldraskap och relationer. Här erbjuds olika former av föräldragrupper. 

litet barn

Babycafé​

Hit är alla föräldrar med barn i åldrarna 0-12 månader välkomna. Det är ett mycket uppskattat sätt för nyblivna föräldrar att träffas. Här kan du umgås och prata om allt vad det innebär att få barn. Det är också ett bra tillfälle att få ställa frågor och diskutera olika glädjeämnen och småbarnsbekymmer med varandra.

Babycafé​ finns på Familjecentralen Skogstorp.

barn kikar fram

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg. Hit kan du komma tillsammans med ditt/dina barn för att träffa andra föräldrar och barn. Här erbjuds en varierad verksamhet med till exempel sång, rytmik, dans, lek och skapande. Här kan du knyta kontakter med andra föräldrar. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Öppen förskola finns på Familjecentralen Skogstorp, Gullvivans öppna förskola, Ullareds öppna förskola och barn-och ungdomsverksamheter inom Svenska kyrkan i Falkenberg.

fritidsgård

Ungdomsgårdar

Ungdomsgårdsverksamheten i Falkenberg är till för ungdomar och den övergripande idén är att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. Ungdomsverksamheten ska vara en arena för lärande, där ungdomars egna erfarenheter och intressen tas till vara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Ungdomarna är de främsta resurserna i sina egna liv och all verksamhet skall därför bygga på deras aktiva delaktighet och ansvarstagande.

Föreningsliv

Falkenberg har ett rikt föreningsliv. Kanske är du eller ditt barn intresserad av att ingå i en förening. Föreningsregistret kan var en hjälp på vägen i sökandet.

Lekplatser

Besök någon av Falkenbergs många lekplatser. Här finns något för alla åldrar.

Sidan uppdaterad: 2018-03-08

Hitta lekplatser


Visa Lekplatser i Falkenberg kommun på en större karta