Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Information om Sverige -
Barn och unga

För dig förälder eller annan vuxen som möter nyanlända barn, unga och familjer finns information om det svenska samhället.

Barn och ungdomar som befinner sig i Sverige har samma rättigheter. Det spelar ingen roll om du är född i Sverige eller om du har kommit hit med dina föräldrar eller ensam från ett annat land. Barn och ungdomar under 18 år som söker asyl har samma rättigheter som andra barn och ungdomar i Sverige till sjukvård, tandvård och utbildning.

Läs mer på sidan Information om Sverige under länkar.

Välkomna Hit - Den 2 juni släpptes den digitala boken Välkomna Hit. Det är en pedagogisk familjebok som hjälper nyanlända barn och vuxna att lära känna den svenska kulturen och det svenska samhället. 

Den digitala boken Välkomna Hit skapades i syfte att främja integration genom att på ett lättillgängligt och tydligt sätt lära människor, som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland, om det svenska samhället och svensk kultur.
I boken, som ges ut på flera språk (arabiska, engelska, dari och svenska) kan man läsa om såväl dans runt midsommarstång och luciafirande som äggjakt och fika. Men även om hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn.

Sidan uppdaterad: 2017-07-13