Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
förälder och barn

Föreläsningar

Att vara förälder innebär mycket glädje men också oro och funderingar på hur man ska vara och bemöta sina barn. Det kan vara skönt att höra att man gör rätt och att du som förälder är viktig långt upp i tonåren.

I Falkenberg erbjuds alla som är föräldrar, men även andra som har barn och ungdomar i sin närhet att ta del av föreläsningar på olika teman som handlar om föräldraskap, barns och ungas utveckling.

Föreläsningar våren 2018

1 mars, 18.30 - 20.30, Kyrkans Hus i Falkenberg

Hur peppar man sitt barn till en bättre självkänsla? Du kan göra skillnad! Patrik Svärd och Åsa Agmyr, Hallands Idrottsförbund

Föreningsdriven träning och fysisk rörelse är en av de viktigaste hälsofrämjande insatserna som finns i vårt samhälle. Att vara fysiskt aktiv påverkar vårt välmående, skolresultat och immunförsvar positivt.

De frågor som lyfts under kvällen är bland andra: Är jag en dålig förälder om jag inte har möjlighet att skjutsa barnet till aktiviteter flera gånger i veckan? Hur är en engagerad förälder? Hur motiverar jag mitt barn/ungdom? Hur kan jag tillsammans med mitt barn skapa ett livslångt idrottsintresse? Har jag realistiska förväntningar på mitt barn?

Arrangör: Trygga Falkenberg - Föräldrar Emellan

Fri entré och ingen föranmälan krävs

 

27 februari, kl. 18.00, Vårdcentralen Falkenberg, Ingång D, lokal Åbrinken

Så stärker du ditt oroliga barn Kristina Hallberg, barnpsykolog

Oroliga barn väcker oftast starka känslor hos föräldrarna. Det är lätt att känna med barnet och vilja skydda det från oro och misslyckanden. Det är också lätt att bli otålig och känna irritation. Hur ska man som förälder göra för att hantera sina egna känslor och kunna stärka sitt barn på bästa sätt.

Arrangör: Vårdcentralen Falkenberg

Fri entré och ingen föranmälan krävs

 

21 mars, 18.30 - 20.30, Kyrkans Hus i Falkenberg

Passar jag in fast jag inte är som du? Elisabet Dahlberg

Vad är mina egna fördomar kring människor som inte är som jag? Vad behövs för att vi ska få ett samhälle med delaktighet för alla människor? Vems ansvar är det att ge plats för människor med funktionsnedsättning?

Lika värde och jämställdhet är viktiga begrepp, men gäller det alla? Om jag inte följer den "normala normen" - får jag vara delaktig i samhället då?

Elisabet är mamma till en 13-åring med Downs Syndrom och berättar om sina egna erfarenheter.

Arrangör: Trygga Falkenberg - Föräldrar Emellan

Fri entré och ingen föranmälan krävs

 

16 april, kl. 14.00, Familjecentralen Skogstorp

Så stärker du ditt oroliga barn Kristina Hallberg, barnpsykolog

Oroliga barn väcker ofta starka känslor hos föräldrarna. Det är lätt att känna med barnet och vilja skydda det från oro och misslyckanden. Det är också lätt att bli otålig och känna irritation. Hur ska man egentligen göra för att hantera sina egna känslor och kunna stärka barn på bästa sätt?

Arrangör: Vårdentralen Falkenberg

Fri entré och ingen föranmälan krävs

 

25 april, 18.30 - 20.30, Kyrkans Hus i Falkenberg

Unga och droger i Falkenberg Jörgen Gomersson och Suzan Bozovic, fältassistenter i Falkenbergs kommun

"Jag har ADHD och cannabis hjälper mig att bli lugn", "Cannabis är inte lika farligt som alkohol - ni vuxna överdriver!", och "Drogerna hjälper mig att glömma allt som är jobbigt, typ skolan, hemma och sånt" är exempel på vad ungdomar i Falkenbergs kommun kan säga om droger. Här är det viktigt att vi vuxna kan nyansera bilden och möta ungdomarna i deras argument.

Jörgen Gomersson och Suzan Bozovic arbetar som fältassistenter i Falkenbergs kommun och har lång erfarenhet av att arbeta socialt uppsökande ute bland ungdomar. Tillsammans med Ungdomsteamet, som arbetar med behandling/rådgivning för ungdomar och deras föräldrar gällande droger och alkohol, kommer de att föreläsa om drogsituationen bland unga i kommunen. De kommer att beskriva vilka signaler och riskbeteenden som du som förälder och andra vuxna kan vara observanta på.

Under kvällen kommer ni också att få träffa områdespoliserna.

Arrangör: Trygga Falkenberg - Föräldrar Emellan

Fri entré och ingen föranmälan krävs

 


Sidan uppdaterad: 2018-03-02
Logotyp för Föräldrar Emellan