Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Faderskap

När mamman är ogift måste socialtjänsten utreda och fastställa faderskapet. Är modern gift gäller faderskapspresumtionen, dvs. hennes make blir far till barnet. Fastställt faderskap och föräldraskap säkrar barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

Familjerättsenheten får via folkbokföringen information om att barnet är fött. Handläggaren kontaktar modern och föräldrarna får därefter komma till familjerätten för att bekräfta faderskapet.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan man anmäla om detta i samband med att faderskapshandlingarna undertecknas.

Sidan uppdaterad: 2016-10-13