Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Adoption

Internationell adoption

En adoption ska alltid se till barnets behov. För att få adoptera ett barn från ett annat land måste man först ha ett medgivande från socialnämnden. För att få ett medgivande är det obligatoriskt att först delta i en föräldrautbildning.

Handläggaren gör en medgivandeutredning som ligger till underlag för beslutet. Förmedling av barnet måste ske via en svensk auktoriserad adoptionsorganisation eller vara godkänd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Nationell adoption, styvbarnsadoption

Den som vill adoptera ett barn som han eller hon har en relation till, till exempel en makas, makes eller registrerad partners barn, skickar en ansökan till tingsrätten. Genom att adoptera sin närståendes barn kan en vuxen som lever med barnet bli förälder i lagens mening. Genom adoptionen får barnet en anknytning till den vuxnes släkt och blir syskon till hans eller hennes eventuella tidigare barn.

Normalt krävs att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen. Familjerätten gör på uppdrag av tingsrätten en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa.

Sidan uppdaterad: 2016-09-16