Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Familjerättsliga frågor

Familjerätten hjälper familjer bland annat att;

  • utreda och fastställa faderskap och föräldraskap
  • erbjuda samarbetsamtal när föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge
  • upprätta juridiskt bindande avtal för vårdnad, boende och umgänge
  • lämna upplysningar och göra utredningar på uppdrag av domstolen i vårdnads- boende- och umgängesärenden
  • utreda om ett par eller en ensamstående kan få ett medgivande för att ta emot ett barn för internationell adoption

Familjerättens arbete fokuserar på barnets behov. Arbetet syftat till att stödja familjer så att de kan finna sin egen lösning för barnets bästa.

Du kan kontakta familjerättsgruppen för att få information och rådgivning i familjerättsliga frågor.

Sidan uppdaterad: 2016-10-13