Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vilka är barnen?

Det finns många orsaker till att barn och unga, för kortare eller längre tid, behöver bo i ett familjehem. Ibland kan problemen mest ha med föräldrarna att göra - det kan t.ex. röra sig om missbruk eller sjukdom. Det kan också handla om den unges eget beteende.

Släktingar eller närstående kan bli familjehem, men om det inte går behövs ett familjehem via kommunen.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

En placering i familjehem sker oftast med föräldrarnas samtycke och då enligt Socialtjänstlagen. Men det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det sker då med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Sidan uppdaterad: 2016-11-10