Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
En man och en pojke på en brygga.

Som extra viktigt vuxen kan du spela stor roll för ett barn.

Kontaktperson

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Stödet kan till exempel innebära att man gör en aktivitet tillsammans.

Att få kontaktperson

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd som man träffar regelbundet. Innehållet i träffarna utgår ifrån barnets eller den unges behov. Stödet kan exempelvis innebära att ni gör en fritidsaktivitet tillsammans. Ni kan träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter.

Att bli kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats. Du får ett arvode för uppdraget och ersättning för vissa kostnader.

Man ska vara en "vanlig", stabil medmänniska. Ålder och kön spelar ingen roll. Det behövs ingen speciell utbildning.

Vill veta mer om att bli kontaktperson kontakta familjegruppens mottagningsteam, kontaktuppgifter hittar du i den gröna rutan längst upp på höger sida.

Du kan också bli kontaktperson för ett barn eller vuxen med funktionshinder. Det kan du läsa mer om här

Sidan uppdaterad: 2017-09-08