Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Barn, ungdom och familj

Här finns information om vilket stöd du kan få som barn, ungdom och familj genom kommunens socialtjänst och vissa externa verksamheter. Om du har behov av att få kontakt med socialtjänsten vänder du dig i första hand till Familjegruppens mottagningsteam. Vid akuta problem kvällar och helger kontakta socialjouren genom larmnumret 112.

Hjälp i akuta lägen

Vänd dig hit om du har behov av akut hjälp och stöd.

Verksamheter för hjälp och stöd

​Det finns ett antal verksamheter som du kan vända dig till om du har problem eller inte mår bra.

Socialförvaltningens egna verksamheter

Ett urval av övriga verksamheter för stöd och hjälp hittar du i länkrutan här till höger.

Sekretess och ansvar

I kommunens sociala arbete råder sekretess, som styrs av Offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att den som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Sekretessen är inte något hinder för samarbete med andra berörda myndigheter om den som är berörd ger sitt samtycke. Om samtycke inte ges, och misstanke finns om att ett barn kan fara illa, kan socialtjänsten inhämta och lämna ut uppgifter utan samtycke.

Tillsammans med skolan, barnomsorgen, polisen, distriktssköterskor, barnmorskor och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har kommunen ett gemensamt ansvar för att barnen växer upp under så trygga levnadsförhållanden som möjligt. Därför samverkar berörda parter på olika sätt för barns bästa.

Sidan uppdaterad: 2017-10-18