Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Närbild på en av hemtjänstens bilar.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att motverka otrygghet och/eller för att  du ska kunna påkalla hjälp vid akut uppkomna situationer. Syftet är att upprätta en samtalskontakt mellan dig och hemtjänstpersonal och att du därefter får hjälp vid behov.

Trygghetslarmen hanteras av Räddningstjänsten Väst. Nattpatrullerna som åker på larm under kvällar och nätter utgår från räddningsstationen i Falkenberg.

Trygghetslarm är behovsprövat och utgår från dina individuella behov. En ansökan lämnas till biståndsenheten där en biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet ser du vilken hjälp du fått beviljad eller varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

För att få mer information vänder du dig till en servicehandläggare vid kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2017-02-17