Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Sjuksköterska inom hemtjänsten besöker en äldre dam.

Hemtjänst

De allra flesta äldre vill bo kvar hemma så länge de bara kan och orkar. Om du har behov av någon form av stöd för att kunna bo kvar i din bostad kan du få hjälp av hemtjänsten.

Hemtjänsten kompletterar det du inte klarar av att göra själv, från enklare hushållssysslor till personlig omvårdnad med sjukvård. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att du som äldre eller funktionshindrad ska kunna bo kvar i ditt eget hem. Hemtjänsten tar fasta på vad du klarar av och kompletterar sedan med olika typer av insatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser.

Hemtjänst är behovsprövad och utgår från dina individuella behov. En ansökan lämnas till biståndsenheten där en biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet ser du vilken hjälp du fått beviljad eller varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

För att få mer information vänder du dig till en servicehandläggare vid kommunens kontaktcenter.

Kundval i hemtjänsten

Falkenbergs kommun har infört kundval inom hemtjänsten. Detta innebär att du som har hemtjänst kan välja om kommunen eller en privat utförare ska hjälpa dig.

Syftet med kundval är att öka valmöjligheten för dig som har hemtjänst. Alla utförare du kan välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav kommunen ställt.

Kundval gäller mellan klockan 07.00 - 24.00 för omsorgsinsatser som t ex dusch eller hjälp med att ta på kläderna. Det gäller också för serviceinsatser som städning och inköp. Behöver du hjälp på natten är det en nattpatrull från Räddningstjänsten Väst som kommer till dig.

Hur väljer man?

Du som beviljas hemtjänst för första gången gör ditt val i samband med biståndsbeslutet. Ett sådant beslut fattas av biståndshandläggare. Det är dina behov som styr hur mycket hjälp du får. Beslutet talar om vilken hjälp du beviljats. Samma beslut gäller oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som ska hjälpa dig.

Du som redan har hemtjänst och inte vill göra ett aktivt val behöver inte göra någonting. Nedan presenteras de olika utförare som du kan välja mellan sorterade i bokstavsordning.

Aleris (Endast i samband med särskilt boende)
Blommans Hemtjänst & Service AB
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Falkenbergs Omsorg 
Floragården
Hemma bäst (Fagerberg Enterprises)
Lindhé o Bergquist AB
(Endast i samband med personlig assistans)
Nelle´s hemtjänst
Ny Kraft
(Endast i samband med personlig assistans)
Rehability i Väst AB

Områdesindelning

Kommunen är indelad i elva hemtjänstområden. En privat utförare får välja vilket eller vilka områden den vill verka i. Detta betyder att du kanske inte kan välja bland alla godkända utförare eftersom de inte har verksamhet i just det område där du bor. Vilket eller vilka områden de olika utförarna verkar i framgår av presentationerna ovan och i den mapp du får i samband med att du väljer.

Vilken avgift betalar man?

Du betalar en avgift för den hemtjänst du får. Avgiften är relaterad till din inkomst. Samma avgift gäller oavsett om du väljer privat utförare eller kommunen.

Sidan uppdaterad: 2018-02-28