Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Demens

Vad är demens?

Demens, kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning som det egentligen heter, är ett samlingsnamn på sjukdomar som drabbar hjärnan. Dessa sjukdomar kan ge flera olika symtom såsom minnesnedsättning, svårighet att planera och utföra sysslor, lära sig nya saker, svårighet att hitta ord och att uttrycka sig. Det kan också handla om svårighet att hitta i känd eller okänd miljö samt svårighet att hantera känslor och att upprätthålla sociala kontakter.

Det finns även andra tillstånd som liknar demens exempelvis depression, förvirring eller bristtillstånd som är behandlingsbara.

En utredning är därför viktigt för att kunna fastställa rätt diagnos och för att rätt behandling och anpassade hjälpinsatser ska kunna erbjudas. Kontakta alltid din vårdcentral i första hand vid misstanke om demenslikande tillstånd, för att få en medicinsk utredning.

Vart vänder jag mig?

När en person drabbas av sjukdomen demens eller kognitiv sjukdom innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes anhöriga. Om personen det gäller är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård vänder du dig till kommunens demenssamordnare med frågor och funderingar kring demenssjukdomen. 

Annars vänder du dig till demenssamordnare på din vårdcentral för att få råd och stöd.

Vi kan erbjuda

  • Råd, information och vägledning
  • Personliga stödsamtal via telefon eller hembesök
  • Anhöriggrupper/Anhörigutbildning
  • Handledning/Utbildning till personal
Sidan uppdaterad: 2017-05-31