Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Älvgården

Älvgården

Älvgården ligger i Vessigebro, ca 1,5 mil nordost om Falkenberg. Boendet har 22 platser. Anläggningen invigdes 1959 och renoverades och moderniserades i början på 1980-talet. Dagverksamhet finns med målet att ge pensionärer som bor hemma en meningsfull och trygg tillvaro.

Älvgårdens värdgrund

Vi på Älvgården har ambitionen att genom vårt arbete skapa förtroende och trygghet som bidrar till våra äldres självkänsla och tilltro till den egna förmågan. Vi strävar efter att vara lyhörda och flexibla och ha ett gott bemötande. Vi vill ge en omvårdnad med respekt för varje boendes integritet, värdighet, självbestämmande och privatliv. Vi ser samarbete med de boendes anhöriga och vänner som en positiv delaktighet. Vårt sätt att skapa meningsfullhet, sammanhang och välbefinnande är att sätta guldkant på tillvaron.

Kompetens

Personalgruppen består i huvudsak av undersköterskor. Tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare finns vid behov. Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling.

Sidan uppdaterad: 2017-02-17

Hitta till Älvgården


Visa Älvgården äldreboende på en större karta