Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Leende man

Äldreomsorg

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. Biståndshandläggaren hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och leva ett självständigt och tryggt liv.

Målen för den nationella äldrepolitiken är bland andra att äldre ska kunna ha stort inflytande i sin egen vardag, kunna leva ett aktivt liv, kunna åldras i trygghet, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Inom äldreomsorgen i Falkenberg ingår bl a hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, äldreboenden och anhörigstöd.  

För att få mer information vänder du dig till en servicehandläggare vid kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2017-04-04