Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bakgrund och syfte

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är Falkenbergs kommun har två olika intranät. Barn- och utbildningsförvaltningen använder ett system som heter First Class och övriga förvaltningar i kommunen använder ett system som heter Site Vision.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under en längre tid velat byta ut First Class mot någonting annat. Under arbetet med att ta fram detta ”något annat ” uppmärksammades att det nu kanske också var ett utmärkt tillfälle att integrera skolans intranätmiljö med övriga förvaltningars, med alla de kommunikationsfördelar det skulle kunna medföra.

Frågan skickades vidare till kommunstyrelsen och beslut fattades att så ska ske. Det var ett beslut som också beaktade att den övriga organisationens intranät har något 10-tal år på nacken. Såväl de webbtekniska möjligheterna som tankar kring och sättet att arbeta med intranät och webbkommunikation har förändrats och utvecklats under dessa år.

Även de kommunala bolagen har tillfrågats om de vill vara med i ett gemensamt intranät. Falkenbergs Energi AB (FEAB), Vatten I Väst AB (VIVAB) och Falkenbergs Näringsliv AB (FNAB) har visat intresse och har representanter med i referensgruppen för att följa utvecklingen och se om detta kan vara något även för dem.

Syfte

Projektet har flera olika syften

Nytt gränssnitt
Ett delsyfte med projektet är att införa ett nytt, mer tidsenligt gränssnitt på kommunens intranät. Ett gränssnitt som dessutom anpassas till att fungera väl i mobiler och läsplattor.

Socialt intranät
En ny plattform, med funktionalitet liknande den i Facebook, ska skapas för att underlätta och stödja kommunikation och samarbete.

Roll- och tillhörighetsstyrd information
Genom att roll- och tillhörighetsstyra informationen kan den bättre anpassas efter vilken roll och plats man har i organisationen. Informationsflödena effektiviseras och mängden information för den enskilde minskar och blir mer relevant.

Gemensamt intranät för alla verksamheter
Ett gemensamt intranät underlättar kommunikation över organisationsgränserna och kan också bidra till att stärka känslan av samhörighet. Med ett gemensamt system har vi också bara en teknisk plattform att utveckla och underhålla.

Informationsgallring
All befintlig information på nuvarande intranät ska gås igenom och gammal, icke efterfrågad information plockas bort.


Sidan uppdaterad: 2015-01-05