Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Falkenberg kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten


  2015-12-30 Näringsliv & Arbete Ingen ung ska behöva vara utan arbete eller studier längre än 90 dagar. Detta mål satte regeringen 2014, tillsammans med en uppmaning till kommuner och arbetsförmedlingen att göra så kallade lokala överenskommelser.Nu är överenskommelsen i Falkenberg klar.– Vår målsättning är ”en dörr in”. Vi kraftsamlar mot ungdomsarbetslöshet och vi gör det tillsammans, säger Mustapha Radi, chef för arbetsmarknadsenheten på Falkenbergs kommun.
 • Inget förtroende för energibolagets ordförande Ingemar Stridh


  2015-12-22 Kommun & Politik Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu Falkenbergs högsta politiska ledning kommunfullmäktige att entlediga Ingemar Stridh (m) som styrelseordförande i det kommunala bolaget Falkenberg Energi.  
 • Miljösatsande Falkenberg Energi får beröm av kunderna


  2015-12-18 Bygga, Bo & Miljö Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdheten inom energibranschen bl.a vem som har starkast miljöprofil bland landets elhandelsföretag. Resultatet från årets undersökning kom i veckan.
 • Jultider för hämtning av hushållsavfall


  2015-12-18 Bygga, Bo & Miljö Under jul och nyårshelgerna sker hämtning av hushållsavfallet på flera håll en dag tidigare än normalt. Redan nu på söndag ska en del hushåll sätta ut sina kärl för tömning fast de tömning vanligt vis sker på måndagar.
 • 130 nya förskoleplatser i februari


  2015-12-18 Skola & Barnomsorg I februari kommer Falkenbergs kommun att kunna erbjuda närmare 130 nya förskoleplatser till de familjer som står i kö.
 • Stormskador efter "Gorm" & "Helga" 


  2015-12-18 Uppleva & Göra Motionsslingorna är återställda efter stormarna
 • Upprustning av Klittervägen


  2015-12-17 Samhälle & Trafik I januari börjar kommunen att rusta upp längs Klittervägen vid Skrea Strand i Falkenberg, den del som sträcker sig från Ocean Hotel till Netas Berg. Området ska anpassas för gång- och cykeltrafik och erbjuda bättre plats för rekreation.
 • Bästa Konfucius-klassrummet finns i Falkenberg


  2015-12-16 Skola & Barnomsorg Falkenbergs gymnasieskola har numera Europas bästa Konfucius-klassrum. Detta enligt Konfuciusinstitutet i Kina. För drygt en vecka sedan besökte representanter från skolan staden Shanghai för att ta emot priset för utmärkelsen ”2015 Confucius Classroom of the Year”.
 • Ville Ilola och Besmir Balaj mest företagsamma i Halland


  2015-12-11 Näringsliv & Arbete De passionerade pizzabagarna och ägarna till Lilla Napoli har blivit utsedda till Hallands mest företagsamma människor 2015. Tävlingen arrangeras årligen av Svenskt Näringsliv och Ville Ilola och Besmir Balaj tog nu hem priset till Falkenberg för fjärde året i rad.

 • Ny organisation för ensamkommande flyktingbarn


  2015-12-10 Omsorg & Stöd I år (2015) har Falkenbergs kommun tagit emot nästan tio gånger fler ensamkommande flyktingbarn än åren innan. I början av december är det drygt 110 barn. De flesta har kommit under hösten.– Nu ställer vi om organisationen för att kunna hantera det på ett bättre sätt, säger Johan Klingborg, verksamhetschef på socialförvaltningen.
 • Falkenberg Energi tar över skötseln av gatubelysningen


  2015-12-10 Samhälle & Trafik Falkenbergs kommun har valt att avsluta avtalet med entreprenören för gatubelysning, Trafiksystem Väst, i förtid. Från och med idag kommer belysningen istället att skötas via kommunens bolag Falkenberg Energi AB (Feab).
 • Ny boendelösning för unga får stöd i KSAU


  2015-12-08 Kommun & Politik Falkenbergs kommun planerar att investera i paviljonger som boendealternativ, både för ensamkommande flyktingungdomar och för kommunens unga och studenter.
 • Ja till vindkraftspark i Kattegatt


  2015-12-08 Kommun & Politik Mark och miljööverdomstolen beslutade idag att ge vindkraftsföretaget Favonius tillstånd att uppföra en vindkraftspark i Kattegatt utanför Falkenberg.
 • Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten 


  2015-12-07 Kommun & Politik Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett varningssystem för allmänheten som används vid olyckor och allvarliga händelser. I dag, måndag den 7 december klockan 15:00 testas systemet. 
 • Förskolepedgoger vinner  Kvalitetspriset Stjärnan


  2015-12-04 Skola & Barnomsorg Tre pedagoger från Stubbens avdelning på Ullareds förskola har blivit utsedda till vinnare av Kvalitetspriset Stjärnan, ett internt pris inom Falkenbergs kommun. Ann Richardsson, Hélen Larsson och Anne Ljunggren får därmed en prissumma på 20 000 kronor att använda till kompetensutveckling.
 • Höga enkätresultat visar på nöjda medarbetare i Falkenbergs kommun


  2015-12-02 Näringsliv & Arbete I höstas genomförde Falkenbergs kommun en medarbetarenkät för sina månadsanställda, något som görs vartannat år och där resultatet sedan följs upp. Årets höga resultat visar på att medarbetarna tycker att kommunen är en bra plats att jobba på.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30