Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Många alkoholtillstånd i Falkenberg är kvitto på tillväxt


  2015-07-21 Näringsliv & Arbete Falkenbergs kommun jobbar proaktivt och målmedvetet för en effektiv och rättsäker tillståndshantering.  En del av kommunens uppdrag är att ge tillstånd för alkoholservering och se till att alkohollagen följs.
 • Gruppverksamhet för barn och ungdomar


  2015-07-16 Omsorg & Stöd Alkohol, droger, psykisk ohälsa eller våld. Ibland behöver barn och ungdomar extra stöd av personer utanför familjen. Vi erbjuder både gruppverksamhet och enskilda samtal.
 • Stöd till anhöriga som vårdar någon i sin närhet


  2015-07-16 Omsorg & Stöd Har du en närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre? Kommunens anhörigstöd erbjuder stöd, råd och gemenskap till dig som vårdar en närstående i hemmet.
 • Förändringen mot Framtidens skola sker stegvis på Apelskolan


  2015-07-13 Skola & Barnomsorg Personal och ledning på Apelskolan har tillsammans diskuterat hur det fortsatta förändringsarbetet med Framtidens skola ska se ut. Tillsammans har man enats om att det ska ske stegvis med kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar.
 • Så här jobbar Falkenberg med strandstädning


  2015-07-13 Uppleva & Göra I Falkenbergs kommun är det park- och kustavdelningen inom Kultur- och fritidsförvaltningen som sköter om de kommunala badstränderna. Under badsäsongen städas stränderna alla dagar i veckan.
 • Evenemang påverkar trafiken


  2015-07-09 Samhälle & Trafik Det kommer vara extra mycket folk i Falkenberg helgen den 17-19 juli. I samband med motorevenemanget Wheels and Wings väntas tillströmningen av folk påverka både trafik, framkomlighet och parkering.
 • Badvattenkvalitet 2015


  2015-07-08 Uppleva & Göra Falkenberg har sju stränder som klassas som EU-bad. Folkhälsomyndigheten klassificerar, inför varje badsäsong stränderna utifrån provresultat av vattenkvalitet gjorda under de senaste fyra årens badsäsonger. Kommunen ansvarar för att genomföra vattenprover och att informera allmänheten om vattenkvaliteten.
 • Tillfällig evenemangsskyltning i Falkenberg


  2015-07-07 Samhälle & Trafik Under sommarhalvåret är det många evenemang i Falkenberg och med dessa kommer evenemangskyltningen. Falkenberg tillåter tillfällig evenemangsskyltning på vissa specifika platser i kommunen under förutsättning att man har fått tillstånd från polisen för ”begagnade av offentlig plats”. Gata- och trafikenheten inom stadsbyggnadskontoret är remissinstans i tillståndshandläggningen.
 • Glommens havsbad


  2015-07-03 Uppleva & Göra I tisdags hämtades sommarens andra vattenprov på kommunens badplatser, och alla badplatserna utom Glommens havsbad har i det preliminära provet fått ett tjänligt resultat.
 • Så här jobbar Falkenberg med ogräs


  2015-07-03 Samhälle & Trafik I Falkenbergs kommun är det park- och kustavdelningen inom Kultur- och fritidsförvaltningen sköter om grönytor och parker inom Falkenbergs centralort. Ansvaret för att hålla efter ogräs ligger även på stadsbyggnadskontorets enhet för gata- och trafik och på stadens fastighetsägare. Vissa ytor faller även under Trafikverkets ansvar.
 • Klartecken för 550 bostäder på Bacchus


  2015-07-01 Samhälle & Trafik Nu är det klart att påbörja utvecklingsarbetet av området Bacchus i Falkenberg. Bacchusområdet är den konstgjorda halvö som sträcker sig ut i Kattegatt vid Skrea Strand och Ätrans mynning. Området är ett uppskattat besöksmål både för Falkenbergsbor och för turister, trots att halvön idag till största delen utgörs av ett industriområde.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30