Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Nya regler för schakt och återställning på allmän platsmark


  2014-12-22 Samhälle & Trafik
 • Ingen olja på stränderna


  2014-12-19 Uppleva & Göra Efter närmare analys kan olja uteslutas.
 • Sportlov 2015


  2014-12-19 Uppleva & Göra Dags att anmäla verksamhet för barn och ungdomar inför sportlovet 2015
 • Kommunen överklagar beslut från mark- och miljödomstolen


  2014-12-19 Samhälle & Trafik Mark- och miljödomstolen har upphävt två beslut från kommunfullmäktige i Falkenberg, dels detaljplanen för området Bacchus och dels detaljplanen för området Skrea 4:7 med flera på Mannabergs sydsida.
 • Bredbandsutbyggnad i tätorten och Vessigebro under 2015


  2014-12-17 Samhälle & Trafik Utbyggnaden av fibernätet i Falkenbergs kommun fortsätter. Och nu är det klart vilka områden som Skanova (Telia) kommer att arbeta med under 2015. Vessigebro samt sex områden i centrala Falkenberg.
 • Satsning på ökad trygghet för äldre i Falkenberg


  2014-12-17 Omsorg & Stöd Socialnämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att inrätta ett trygghetsboende plus på Älvgården, som idag är ett äldreboende i Vessigebro med 22 boendeplatser. Trygghetsboende plus är ett nytt koncept för äldre i Falkenbergs kommun. Skillnaden mot ett ”vanligt” trygghetsboende är att de boende även erbjuds trygghetslarm utan kostnad och personal alla tider på dygnet.
 • Projekt för ett attraktivt Falkenberg fortskrider


  2014-12-16 Kommun & Politik 2014 startade Destination Falkenberg sitt arbete för att stärka platsen
  Falkenberg. En del i detta arbete är att skapa ett så kallat
  platsvarumärke och ett ramverk för marknadsföringen av Falkenbergs
  kommun som plats. Arbetet går under projektnamnet Attraktionskraft
  Falkenberg. Efter årsskiftet går projektet in i en ny fas.

 • Positiv boendestatistik från sommaren 2014


  2014-12-16 Kommun & Politik Ny statistik visar på en positiv utveckling för boendeanläggningarna i Falkenberg. SCB har tillsammans med Tillväxtverket presenterat boendestatistik från sommaren 2014. Vandrarhemmen hade fler gästnätter och hotellen åtnjöt en ökad beläggning i jämförelse med 2013. Campingarna hade i år över 419’635 övernattningar. Något som tyder på en växande turism.
 • Falkenberg till final i Guldtrappan för framgångsrikt arbete med digitalt lärande


  2014-12-15 Skola & Barnomsorg Falkenberg är en av fem kommuner som gått vidare till final i skolpriset Guldtrappan. Det är ett pris som uppmärksammar kommuner som utifrån ett nätbaserat arbetssätt använder sig av både kollegialt lärande och digitala lärresurser i den dagliga verksamheten.
 • SMHI har omvärderat sin varning till klass 1


  2014-12-12 Kommun & Politik Uppdaterad: kl 17:45Det råder inte längre klass 2-varning över Halland. SMHI meddelar under eftermiddagen att det värsta vädret drar förbi söder om Falkenbergs kommun och nedgraderar därför sin varning till klass 1.
 • Falkenberg är lagom bra enligt ny invånarundersökning


  2014-12-11 Kommun & Politik Varje år mäter Falkenbergs kommun med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB vad kommunens invånare tror och tycker om Falkenberg.
 • Ny cykeltunnel i Ljungby


  2014-12-09 Samhälle & Trafik Trafikverket har byggt en ny gång- och cykelport under väg 154 vid Ljungby kyrka med samfinansiering från Falkenbergs kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten både för oskyddade trafikanter och övrig vägtrafik.
 • Ansök om karriärstjänst i Falkenbergs kommun


  2014-12-09 Skola & Barnomsorg Falkenbergs kommun har karriärtjänster inrättade från och med hösten 2013 med statsbidrag från Skolverket. Karriärtjänster innehåller två kategorier, förstelärare och lektor.
 • Fortsatt arbete med riktlinjerna kring uteserveringar


  2014-12-09 Samhälle & Trafik Det blev – precis som det varit i medier och på sociala medier – diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, kring riktlinjerna för uteserveringar.
 • Skolinspektionen uppmanar till fortsatt analys av elevernas skolresultat


  2014-12-05 Skola & Barnomsorg I Skolinspektionens tillsyn av Falkenbergs kommun framgår det att kommunen i många avseenden har en väl fungerande verksamhet men behöver jobba vidare med att analysera elevernas skolresultat och tydligare dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete.
 • Seriebyten av ljuskällor i Skogstorp


  2014-12-04 Samhälle & Trafik
 • Information gällande gatubelysning


  2014-12-01 Samhälle & Trafik Orsak till nedsläckning i centrum den 26/11Onsdagen den 26/11 grävde en entreprenör av el- och signalkabel. Detta orsakade nedsläckning i stora delar av centrala Falkenberg. Felet var åtgärdat på eftermiddagen den 27/11.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30