Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Strejkvarsel på Öresundståg från 2 juni


  2014-05-28 Samhälle & Trafik SEKO har varslat om konflikt från den 2 juni på Öresundstågen. Detta innebär att samtliga SEKOsmedlemmar som jobbar på Öresundstågen kommer att lägga ner sitt arbete. Det innebär att gymnasieelever med gymnasiekortet kan behöva resa på annat sätt än med tåg till skolan.
 • Strategi för höjd utbildningsnivå


  2014-05-28 Kommun & Politik ”Det går att få ett bra liv i Falkenberg utan att ha en högre utbildning”. Så resonerar många unga i Falkenberg, särskilt pojkar. Det är en del av förklaringen till varför så relativt få unga i Falkenberg studerar vidare efter gymnasiet. En forskarrapport, ”Strategi för höjd utbildningsnivå” presenterades på tisdagen inför kommunfullmäktige.
 • Storsatsning på gymnasieskolan


  2014-05-28 Skola & Barnomsorg Nu finns ett förslag till vad som ska hända med Falkenbergs gymnasieskola. Det blir nya byggnader med delvis nytt användningsområde. Gymnasieskolan ska kunna användas av många fler, och bli ett levande kunskaps- och kulturcentrum mitt i Falkenberg. Det blir kommunens största investering någonsin.
 • Seminarium om vätgas i bilar


  2014-05-27 Bygga, Bo & Miljö Vätgas är framtidens drivmedel för personbilar - det hoppas många som forskar och jobbar för den nya miljövänliga tekniken. Den 5:te juni hålls ett seminarium i Falkenberg om vätgas och bränsleceller.
 • Flaggorna hissas på kvinnodagen


  2014-05-27 Kommun & Politik På förslag av vänsterpartisten Mikael Hallberg ska den internationella kvinnodagen 8 mars bli kommunal flaggdag. Det innebär att kommunen hissar svenska flaggan på sina egna flaggstänger den dagen varje år. Utöver de officiella flaggdagarna har kommunerna möjlighet att besluta om egna dagar som man vill fira med att hissa den gula och blå flaggan.
 • Tågstationen outnyttjad reklamplats


  2014-05-27 Uppleva & Göra Järnvägsstationen i Falkenberg bör utnyttjas bättre för att marknadsföra kommunen. Det skriver socialdemokraten Christina Johansson i en motion och får medhåll från kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Hårdare krav på köttinköp till kommunen


  2014-05-27 Kommun & Politik Det kött som serveras i Falkenbergs, förskolor, skolor och inom äldreomsorgen ska i möjligaste mån vara fritt från MRSA-bakterier. Kommunledningen skärper kraven på de köttprodukter som köps in.
 • Spännande fritidsaktiviteter ska öka ungas intresse för teknik i Falkenberg


  2014-05-26 Skola & Barnomsorg Är du elev mellan 7 och 12 år eller förälder till ett barn i den åldern och är nyfiken på att lära dig mer om teknik eller delta i utmanande fritidsaktiviteter? Då kanske kommunens  teknik- och entreprenörsskola är något för dig.
 • Ökat utbyte med systerskola i Kina


  2014-05-26 Skola & Barnomsorg I början på augusti hålls åter en kinesisk sommarskola på Falkenbergs gymnasieskola. Intresserade i alla åldrar kan då få lära sig om språk och kultur från kinesiska systerstaden Shijiazhuang. Även på andra sätt fördjupas samarbetet mellan skolorna.
 • Kontaktpersoner sökes


  2014-05-22 Omsorg & Stöd Har du tid och möjlighet att ställa upp för en medmänniska eller familj som behöver din hjälp i vardagen? Socialförvaltningen söker nu fler personer som är beredda att ge lite av sig själva till andra antingen som kontaktperson eller stödfamilj.
 • Bana på Vallarnas lekpark rustas upp


  2014-05-21 Uppleva & Göra Populära "inte nudda marken"-banan är under upprustning.
 • Offentlig konst med vatten


  2014-05-16 Uppleva & Göra Några av kommunens offentliga konstverk är avstängda
 • Hund och häst på badstränder


  2014-05-16 Uppleva & Göra Bestämmelserna för hund och häst är aktuella.
 • Skolkök i behov av upprustning


  2014-05-13 Skola & Barnomsorg Köken i två av kommunens skolor är i stort behov av upprustning och utökning. Det är Hjortbergsskolan och Långåsskolan som står på tur att få förnyade kök. Närmast ska tekniska nämnden titta närmare på projekten.
 • Ljus framtid för Rådhuset


  2014-05-13 Samhälle & Trafik Ett medborgarförslag om att belysa Rådhusets fasad för att öka trivseln och säkerheten kring Rådhustorget togs varmt emot av kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Tuffa kvalitetskrav på kommunal mat


  2014-05-13 Kommun & Politik Snart går de gamla avtalen om kommunens inköp av livsmedel ut, och nya leverantörer kan lämna anbud. Det handlar om inköp för cirka 30 miljoner om året.Falkenberg fortsätter att följa Miljöstyrningsrådets rekommendationer, vilket gör att kraven på maten har ökat ytterligare sedan förra upphandlingen.
 • Studiebesök på Morups Tånge


  2014-05-13 Kommun & Politik Framtiden för området kring Morups Tånge fyr är osäker sedan fortifikationsverket tappat intresset för att utnyttja marken. På tisdagen besökte företrädare för kommunledningen fyren för att bilda sig en uppfattning om kommunen ska engagera sig i frågan.
 • Beröm efter gårdagens allsvenska match


  2014-05-13 Uppleva & Göra Gårdagens allsvenska fotbollsmatch mellan Falkenberg FF och Djurgården blev ett mycket en lyckat evenemang med 3 376 besökare varav 300 var Djurgårdens egna supporters.   
 • Du behövs under Pridefestivalen


  2014-05-08 Uppleva & Göra Före, under och efter Pridefestivalen i Falkenberg den 14 juni behövs många som hjälper till. Den 13 maj är den som är intresserad välkommen på volontärmöte.
 • Studielån i stället för försörjningsstöd


  2014-05-08 Omsorg & Stöd Ungdomar över 20 år som studerar på gymnasiet ska inte längre kunna få försörjningsstöd från socialförvaltningen i Falkenberg. De hänvisas i stället till att ansöka om studielån.
 • Fortsatt utveckling av mötesplatsen vid Ätran, men utan servering


  2014-05-07 Samhälle & Trafik Den nya mötesplatsen vid Tullbrofästet längs med Ätran kommer bli verklighet precis som planerat. Dock utan den sommarservering med mat och dryck som tidigare varit ambitionen. 
 • Bidrag till sociala föreningar


  2014-05-07 Omsorg & Stöd Tio föreningar som bedriver social verksamhet i Falkenbergs kommun får bidrag från socialnämnden. Mest pengar får Fontänhuset med 1 miljon.
 • Dyrt att ge alla 85+ särskilt boende


  2014-05-07 Omsorg & Stöd Att ge alla personer som fyllt 85 år rätt till särskilt boende skulle blir kostsamt för kommunen. Det konstaterar socialnämnden som gjort en beräkning av kostnaderna utifrån olika antaganden.
 • Nu flyttar överförmyndarna ihop


  2014-05-07 Omsorg & Stöd Den 15 maj flyttar överförmyndarverksamheten i Falkenberg till gemensamma lokaler på Norrgatan 16 i Varberg. Expeditionen i Falkenberg är framöver öppen en dag i veckan för bokade besök.
 • Värdfamiljer söks för unga kineser


  2014-05-06 Skola & Barnomsorg I sommar anordnas för andra gången en kinesisk sommarskola i Falkenberg. Nu söker gymnasieskolan värdfamiljer åt gästande lärare och elever från Kina.
 • Bredbandssatsning får egen lots


  2014-05-06 Samhälle & Trafik Nu är det klart hur de fem miljonerna som ska satsas på bredbandsutveckling inom kommunen ska användas. En av satsningarna är en ny tjänst, en bredbandslots, som är sammanhållande och kan stötta lokala fiberföreningar i bredbandsfrågor.
 • Översiktsplanen klar för beslut


  2014-05-06 Kommun & Politik Nu är den nya Översiktsplanen, ÖP2.0, för Falkenbergs kommun klar att antas av kommunfullmäktige. Kommunens framtid på 15 års sikt beskrivs i planen med fokus på en hållbar framtid. När kommunstyrelsen på tisdagen för sin del godkände planen gjordes två betydelsefulla förändringar: de gamla planerna på ett nytt industrispår över Smedjeholm slopades och ett stort markområde vid Långås pekades ut för en framtida kombiterminal för omlastning av gods mellan tåg och lastbil.
 • Bästa företagsklimatet någonsin för Falkenberg


  2014-05-06 Näringsliv & Arbete Falkenberg har ett företagsklimat i toppklass. Det visar den årliga rankningen som Svenskt Näringsliv idag presenterar idag.

 • Nu möbleras Lilla Rådhusplatsen


  2014-05-05 Samhälle & Trafik Just nu skapar kommunen en ny tillfällig mötesplats mitt inne i stan, på ett av Falkenbergs bästa lägen. Välkommen till "Lilla Rådhusplatsen"!

 • Ny möjlighet att se filmen Svart Kung


  2014-05-05 Uppleva & Göra Under 2013 spelades filmen Svart Kung in i Falkenberg. Filmen handlar om ungas vardag och manuset är skrivet utifrån ungdomars egna berättelse.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30