Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Mer uteaktivitet för äldre


  2014-03-31 Omsorg & Stöd De som bor på särskilda boenden för äldre i Falkenberg är inte helt nöjda med möjligheten till utevistelse och fysisk aktivitet. Socialförvaltningen har därför startat ett projekt med målsättning att förbättra möjligheterna och göra brukarna mer nöjda.
 • Ändringar i reglerna för skolskjuts


  2014-03-31 Skola & Barnomsorg För att förtydliga reglerna för skolskjuts och för att följa rådande rättspraxis har barn- och utbildningsnämnden beslutat att justera "Regler och riktlinjer för skolskjuts". Ändringarna kommer att påverka beslut om skolskjuts från och med läsåret 2014/2015. Lämna eventuell ansökan om skolskjuts före 1 juni för att beslut ska kunna tas före skolstart i höst!
 • Nu är kopparpannan på plats


  2014-03-31 Uppleva & Göra Den sedan länge emotsedda utsmyckningen av Tångarondellen, i form av en bryggpanna i koppar, är nu på plats i Falkenbergs största rondell.
 • Mer än 42 000 falkenbergare


  2014-03-27 Kommun & Politik I mars passerade invånarantalet i Falkenbergs kommun 42 000.
 • Glöm inte Earth Hour på lördag


  2014-03-27 Bygga, Bo & Miljö Nu på lördag den 29 mars 20.30-21.30 är det dags för Earth Hour, en global manifestation för att sätta fokus på klimatfrågan och vår energianvändning. Traditionellt har dagen mest förknippats med att släcka belysning för att visa solidaritet, men det finns även många andra områden där alla kan bidra.
 • Lång debatt om utomhuskonserter


  2014-03-26 Kommun & Politik Beslutet att begränsa tiden för utomhuskonserter på Stålboms konditori i sommar föranledde en lång debatt i kommunfullmäktige på tisdagskvällen. Bakgrunden var en interpellation (fråga) från Per Johansson (C) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Herman Fätström (M).
 • Massivt stöd för Bacchusplanen


  2014-03-26 Kommun & Politik -Detta är ett historiskt beslut. Det är den största detaljplan vi antagit på mycket länge. Nu skapas en ny stadsdel.Så uttryckte sig kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson (C) när hon inledde kommunfullmäktiges debatt om detaljplanen och de andra beslut som ska göra det möjligt att förvandla betongöknen längs ut på Ätrans södra sida till ett blomstrande bostadsområde.
 • Små planändringar möter motstånd


  2014-03-25 Kommun & Politik Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig negativt till flera mindre nya eller ändrade detaljplaner, bland annat i Morup och i Olofsbo.
 • It i skolan lyfter elever och lärare


  2014-03-21 Skola & Barnomsorg Arja Holmstedt Svensson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, skriver tillsammans med skolchefer, utvecklingsledare och it-strateger från ett antal av Sveriges kommuner om vikten av ledningsstöd och nationellt stöd för it i undervisningen.
 • Bryggan på Skrea strand får en uppfräschning


  2014-03-21 Uppleva & Göra Efter vinterns alla stormar är det dags att fräscha upp badbryggan på Skrea strand.
 • Välkommen på kunglig invigning av Hertingforsen


  2014-03-20 Uppleva & Göra Den 1 april är det invigning av Hertingforsen i centrala Falkenberg. Vi firar då genomförandet av en unik naturvårdssatsning där vi släppt Hertingforsen fri och gjort det möjligt för fisk att fritt passera Ätran. Invigningen som är öppen för allmänheten kommer att genomföras vid grässlänten nedanför Vesterhavsskolan, Hertingen med start kl. 14.00.
 • Fokus på brandskydd


  2014-03-19 Näringsliv & Arbete Brandskyddsfrågor på företag står i centrum för årets halländska brandskyddsdag, som hålls i Halmstad 9 april. Bland de medverkande finns Agneta Englund från SCA i Falkenberg som berättar om företagets brandskyddsarbete. Alla intresserade är inbjuda.
 • Stadshuset blir mer tillgängligt


  2014-03-18 Kommun & Politik Inför att Falkenbergs kommun öppnar ett kontaktcenter för medborgarna i Stadshuset måste lokalerna byggas om och entrén från Rådhustorget göras tillgänglig för rörelsehindrade. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att 4 miljoner investeras.
 • Ingen ny rondell på Strandvägen


  2014-03-18 Samhälle & Trafik Det behövs ingen ny rondell på Strandvägen i Skrea vid Albertinas väg. Det tycker kommunstyrelsens arbetsutskott, apropå detaljplanen för nya villatomter i området.
 • Föreläsning: Att förebygga livslångt utanförskap


  2014-03-18 Uppleva & Göra Nu är det dags för vårens andra föreläsning med Trygga Falkenberg Föräldrar Emellan
 • Ljust på Falkenbergs IP


  2014-03-17 Uppleva & Göra Test av strålkastare på tisdag
 • Fältström ny ordförande i miljö och hälsa


  2014-03-17 Kommun & Politik Till ny ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden har Herman Fältström valts.
 • Kvalitetspriset Stjärnan söker nomineringar


  2014-03-17 Skola & Barnomsorg Som en del i barn- och utbildningsnämndens satsning på utveckling för högre måluppfyllelse för barn, elever och studerande har Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) instiftat kvalitetspriset "Stjärnan". Kvalitetspriset Stjärnan vänder sig till framgångsrika pedagoger, ”en stjärna”, inom utbildningsväsendet i Falkenbergs kommun i syfte att alla ska lyckas.
 • 1 600 såg galapremiären av filmen Svart kung


  2014-03-15 Kommun & Politik Långfilmen som spelades in i Falkenberg sommaren 2013 hade storslagen premiär på lördagen. Hela 1 600 personer (helt slutsålt) bänkade sig i Falkhallen för att se den stundtals våldsamma och dramatiska filmen.

 • På Slätten grävs det och snackas fiber


  2014-03-13 Samhälle & Trafik Det är full rulle på Slätten. Bokstavligen. Rullar med fiberkablar står staplade på ställen och representanter för Telia Öppen Fiber håller igång fibersnacket bland de boende.
 • Europeiskt inspirationsutbyte för en levande stadskärna 


  2014-03-10 Samhälle & Trafik Att kunna erbjuda en levande och välfungerande stadskärna har blivit allt viktigare för att skapa hållbar tillväxt. Som en del i sitt centrumutvecklande arbete har Falkenbergs kommun nu initierat ett europeiskt inspirationsutbyte på temat stadsplanering och invånardialog. Imorgon kommer ett tjugotal representanter från fyra europeiska mindre orter till Falkenberg för att inleda det nya samarbetet.
 • Grönt ljus för luften i Smedjan, fd. Ätranverken


  2014-03-07 Samhälle & Trafik De luftmätningar som nu genomförts på Smedjan visar att allt ser bra ut och att det inte finns någon risk att vistas i lokalerna. Mätvärdena är långt under de olika gränsvärden som är satta. Detta är goda nyheter, eftersom det idag bedrivs både utbildning- och fritidsverksamhet i lokalerna där tidigare Ätranverken haft sin tillverkning.
 • Falkhallen bjöd på en inspirerande dag


  2014-03-05 Näringsliv & Arbete – Vi lever inte på att konsumera, vi lever på att producera. Jobben skapas av de företagsamma människorna, som är motiverade och vågar ta risker. Så lät det när Jens Spendrup höll det första föredraget på Näringslivsdagen i Falkenberg på onsdagen.
 • Årets företagare driver populärt café


  2014-03-05 Näringsliv & Arbete Det blev makarna Mickael och Helen Stålbom, som drivet Stålbomskonditori, som valdes till Årets företagare i Falkenberg. Nominerande var också ägarna till Beranders färg och Cykelmagneten.
 • FFF:s ordförande Årets falkenbergare


  2014-03-05 Näringsliv & Arbete Årets falkenbergare heter Lars Eric Nilsson. Som ordförande i Falkenbergs Fotbollsförening, FFF, fick han på onsdagen ta emot den nyinrättade utmärkelsen på Näringslivsdagen i Falkhallen.
 • Se Näringslivsdagens föredrag igen


  2014-03-05 Näringsliv & Arbete Näringslivsdagen i Falkenberg lockade i vanlig ordning stor publik. Såpass att de 900 platserna inte räckte till och kommunen valde att direktsända evenemanget på webben. Något man även kan titta på i efterhand.

 • Stor enighet kring Bacchus-planen


  2014-03-04 Samhälle & Trafik Kommunstyrelsen har i full enighet sagt ja till den nya detaljplanen som ska förvandla Bacchushalvön vid Ätrans mynning till ett attraktivt bostadsområde med havsutsikt, småbåtshamn, handel och kontor med mera.
 • Kommunen köper Morups Tånge fyr?


  2014-03-04 Kommun & Politik Ska Falkenbergs kommun köpa Morups Tånge fyr och marken runt omkring? Det ska utredas på initiativ av miljöpartiet, som skrivit en motion i ärendet.
 • Bidrag till tekniksatsning för våra barn


  2014-03-04 Skola & Barnomsorg Kommunens satsning på teknik och entreprenörskap för barn och ungdomar fick sig en rejäl skjuts idag när de blev tilldelade ett bidrag på 490 000 kr av Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank för att tillsammans med Falkenbergs Näringsliv starta upp en kommunal teknik- och entreprenörskola – KomTek.
 • Klart för nya mötesplatser i centrum till sommaren


  2014-03-04 Samhälle & Trafik Kommunstyrelsen klubbade idag igenom ett antal centrumstärkande förslag som kommer att kunna stå klara redan till sommaren. Det blir två nya spännande mötesplatser och effektbelysning av Tullbron.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30