Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Ny GC-bro över Ätran


  2013-11-29 Bygga, Bo & Miljö Nu har den 35 meter långa norra brodelen lyfts på plats. I början av 2014 beräknas räcken, brobeläggning m m att vara klart och då kan den nya drygt 75 meter långa bron vid Hertingforsen tas i bruk.
 • Kommande års budget klubbad


  2013-11-27 Kommun & Politik Efter åtta timmars föredragning och debatt, men utan voteringar, fastställde kommunfullmäktige på tisdagen kommande års budget och ekonomiska planer för 2015-16. I runda tal två miljarder kronor hade politikerna att fördela på kommunens olika verksamheter under ett år.
 • Hela Hertingsbron snart på plats


  2013-11-27 Bygga, Bo & Miljö På torsdag kommer den andra och sista delen av den nya gång- och cykelbron på plats över Hertingforsen.
 • Kommunen satsar på K-center för bättre medborgarservice


  2013-11-26 Kommun & Politik Kommunfullmäktige i Falkenberg beslöt på tisdagen att inrätta ett så kallat K-center, ett servicecenter för alla medborgare.
 • Lång debatt om tiggare


  2013-11-26 Kommun & Politik Sara-Lena Bjälkö (SD) försökte ensam och förgäves försvara sitt förslag om att förbjuda tiggeri på allmän plats i Falkenberg under kommunfullmäktiges möte.
 • Ny FP-politiker i kommunstyrelsen


  2013-11-26 Kommun & Politik Lars Fagerström, som i många år företrätt folkpartiet i kommunens beslutande organ, lämnar sin plats i kommunstyrelsen av hälsoskäl. Till hans efterträdare har valts Elisabeth Karlsson.
 • Nya servicelägenheter för funktionshindrade klara i centrum


  2013-11-25 Omsorg & Stöd Socialnämnden har lyssnat på önskemål från brukare och deras företrädare om fler boenden i centralorten för personer med funktionsnedsättning.
 • Ungdomar designar rondeller


  2013-11-25 Bygga, Bo & Miljö Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013På flera platser i Falkenberg finns rondeller som ser lindrigt sagt trista ut. Nu får ungdomar i kommunen chansen att vara med och påverka utformningen av snygga, trafiksäkra och annorlunda rondeller.
 • Förstelärare ska göra skolan bättre


  2013-11-23 Skola & Barnomsorg Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013 - Vårt uppdrag är att driva utvecklingen i skolan framåt, vi ska vara bollplank för rektorerna  och samarbeta med andra lärare för bättre resultat i skolan.Det säger Pia Larsson, en av 13 pedagoger som från höstterminens start arbetar som förstelärare i Falkenbergs skolor. Hon arbetar på Långavekaskolan i Glommen men är också matematikhandledare för skolorna i Tångaområdet.
 • Bygglovshandläggningen för förskolan Smedjan får göras om


  2013-11-22 Skola & Barnomsorg Falkenbergs kommun ska göra om bygglovshandläggningen för den nya
  förskolan Smedjan i Skogstorp. Det efter dom av mark- och
  miljööverdomstolen som tagit ställning till den överklagan som gjorts av boende i området.

 • Nu invigs konstverket på Stortorget


  2013-11-22 Uppleva & Göra Söndagen den 1 december kommer konstnärern Klara Kristalova till Falkenberg för att inviga sin skulpturgrupp "Hon väntar alltid" på Stortorget. Välkommen!
 • Uppstart för Destination Falkenberg


  2013-11-22 Uppleva & Göra I går kväll bjöd Destination Falkenberg in företagare i Falkenberg till kickoff och inspirationskväll i Hallands Nyheters gamla tryckeri. Destinationsbolaget presenterade sina tankar kring bolagets framtida arbete och inriktning. Kvällen bjöd även på mat och mingel och framförallt tankar, tips och inspiration till hur Falkenbergs ska utvecklas som destination. 
 • Unga företagare förgyller skyltsöndagen i centrum


  2013-11-21 Uppleva & Göra Under skyltsöndagen den 1 december kommer Rådhustorget i Falkenberg att sjuda av kreativitet och ungt entreprenörskap. Det är gymnasieelever från Ung Företagsamhet i Falkenberg som ställer ut och bidrar till julstämningen i år.
 • Här känner sig HBTQ-are accepterade


  2013-11-20 Kommun & Politik En HBTQ-mötesplats där alla kan mötas och känna tillhörighet, lugn och glädje samt utbyta erfarenheter och må bättre är grundtankarna bakom Falkenbergs kommuns satsning Unga Falkenberg HBTQ, som dragit igång nu i höst.(Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013. Text: Jill Wegerup)
 • Gymnasieskola under utredning


  2013-11-20 Skola & Barnomsorg Utdrag ut Framtid Falkenberg nr 3 2013Stora förändringar är på gång för Falkenbergs gymnasieskola. På ytan har det mesta varit sig likt det senaste året med delar av lokalerna tagna ur bruk för utredning av eventuella miljöproblem. Men under tiden pågår flera utredningar och projekt om skolans framtid. Det gäller både hur undervisningen ska bedrivas, vilka lokaler som behövs och hur de ska disponeras. Ombyggnadsarbeten kan inte komma igång förrän tidigast 2015.
 • Tillsammans skapar vi Falkenberg


  2013-11-20 Uppleva & Göra Två personer. Men desto fler idéer. Tillsammans med det lokala näringslivet ska Håkan Gullberg och Kristjan Sigurdarson från kommunens destionationsbolag ge platsen Falkenberg ett nytt ansikte och ny attraktionskraft. (Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013)
 • Internationell dansföreställning i Falkhallen


  2013-11-19 Uppleva & Göra
 • Palliativa öppnas igen i Falkenberg


  2013-11-19 Kommun & Politik Den palliativa vården i Falkenberg kommer att återuppstå. Beskedet från Region Halland på tisdagen mottogs med jubel av bland andra kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg Mari-Louise Wernersson och musikern Bertil Schough som fört en envis kamp för vårdenheten.
 • Matleverans som service slopas


  2013-11-19 Omsorg & Stöd Det är inte längre möjligt för alla över 75 år i Falkenbergs kommun att få varm mat hemskickad som en servicetjänst. Beslutet i socialnämnden berör idag ett fåtal personer men ingår i ett paket av åtgärder för att minska kommunens kostnader för mat till gamla.
 • Omfattande forskning kring högre studier


  2013-11-19 Skola & Barnomsorg Varför är inte falkenbergsungdomar så intresserade av att skaffa sig en högre utbildning efter gymnasiet? Det vill Falkenbergs kommun veta och uppdrog därför för två år sedan åt Högskolan i Halmstad att genomföra ett forskningsprojekt kring ungdomar, arbete och framtid i Falkenberg. Sedan dess har mer än tusen personer fått svara på forskarnas frågor.
 • Kampanj mot våld bland unga


  2013-11-18 Omsorg & Stöd Antivåldsprojektet Akta Huvudet Väst har startat sin verksamhet i Falkenbergs kommun. Under de kommande veckorna besöks eleverna i årskurs nio runt om i kommunen. Projektet drivs av Räddningstjänsten Väst.
 • Föreläsning om "barn och stress"


  2013-11-18 Omsorg & Stöd Trygga Falkenberg Föräldrar Emellan bjuder in till föreläsning om "barn och stress". Onsdagen den 20 november kl. 18.30-20.30 kommer Peter Währborg till Kyrkans Hus i Falkenberg.
 • Kvällsöppen förskola i Trollgården


  2013-11-18 Skola & Barnomsorg Utdrag ur Framtid Falkenberg 3 2013Falkenberg har fått sin första kvällsöppna förskola. Det är Trollgården på Slätten som från nu i höst är öppen mellan sex på morgonen och nio på kvällen.-De tidiga mornarna är mycket efterfrågade av föräldrar som redan har sina barn här, berättar Irené Johansson, barnskötare på Trollgården.
 • Kompetenscentrum blev vårdcollege


  2013-11-14 Skola & Barnomsorg Kompetenscentrum i Falkenberg är en av flera utbildningsanordnare som numera kan kalla sig Vård- och omsorgscollege. Certifieringen skedde formellt måndag 11 november på Campus Varberg där vårdutbildningar i Varberg och Falkenberg fick sina certifikat.
 • Ambitiöst förbättringsarbete i grundskolan


  2013-11-14 Skola & Barnomsorg -Vi har fått tips om tydliga utvecklingsområdet som vi ska jobba vidare med. Det säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Kerstin Angel (C), efter att ha tagit del av en genomlysning av Falkenbergs grundskolor. Rapporten, som ett konsultföretag tagit fram, tar sikte på ledningsfrågor inom skolan.
 • Ett lyft för gång- och cykeltrafiken


  2013-11-13 Bygga, Bo & Miljö Nu händer det stora saker vid Hertingforsen. På torsdag förmiddag ska den första delen av den nya gång- och cykelbron över Ätran lyftas på plats.
 • Samarbete med Sjuhärad avbryts


  2013-11-12 Kommun & Politik Kommunstyrelsens arbetsutskott vill inte att kommunen längre ska vara medlem i Sjuhärads kommunalförbund. Det föreslår att medlemskapet sägs upp efter knappt två år.
 • Rivning eller inte - frågor för kommunledningen


  2013-11-12 Bygga, Bo & Miljö Ägaren till fastigheten Vitan 7 vid Storgatan och Färgaresträtet i centrum av Falkenberg vill riva de gamla byggnaderna för att bygga ett nytt bostadshus i tre våningar. Men kommunledningen går bestämt emot rivningsplanerna.
 • Nya satsningar i centrum till sommaren


  2013-11-12 Samhälle & Trafik Falkenbergs kommun lägger nu extra kraft och fokus på att utveckla innerstaden. Redan till sommaren kommer en rad nya centrumsatsningar att kunna bli verklighet, med fokus på nya spännande mötesplatser och effektbelysning. 
 • Uppfräschning av idrottshallar


  2013-11-11 Uppleva & Göra Under hösten kommer några av kommunens idrottshallar att fräschas upp och behöver därför stängas.
Sidan uppdaterad: 2015-12-30