Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Årets förstelärare är här!


  2013-09-30 Skola & Barnomsorg ​Rekryteringen av förstelärare i grundskola och gymnasieskola är avklarad och 13 förstelärare finns nu på plats i Falkenbergs skolor!
 • Bredbandssatsningen är ett faktum


  2013-09-27 Kommun & Politik Idag blev Falkenbergs stora bredbandssatsning ett faktum när avtal skrevs med TeliaSonera och dotterbolaget Skanova om att bygga ut fibernätet i kommunen. Det är ett viktigt steg mot kommunens mål att bygga ut nät som når minst 90 procent av invånarna år 2020. Man kan redan idag anmäla sitt intresse här på falkenberg.se
 • Invigning av Björkhagas nya lägenheter


  2013-09-26 Omsorg & Stöd – Det ska kännas som ett hem, inte bara ett boende. Det sa socialnämndens ordförande Rie Boulund när hon på torsdagen var med och invigde 20 nya lägenheter vid äldreboendet Björkhaga i Slöinge.
 • Lovord för bredbandsavtal


  2013-09-25 Samhälle & Trafik Avtalet mellan Falkenbergs kommun och Telia om en omfattande utbyggnad av bredbandsnät i kommunen klubbades av kommunfullmäktige på tisdagen.
 • Fullmäktige sa ja till Kattegatt Offshore


  2013-09-24 Kommun & Politik Med röstsiffrorna 32 för och 18 emot beslöt kommunfullmäktige i Falkenberg att tillstyrka den planerade vindkraftsparken i havet – Kattegatt Offshore.
 • Utredning om kyld mat till gamla


  2013-09-24 Omsorg & Stöd Frågan om kyld mat till gamla i kommunen kan bli en het potatis för politikerna. Å ena sidan sparar man pengar, å andra sidan upplever många den kylda maten som sämre i vissa avseenden.
 • Nu ställs nya översiktsplanen ut


  2013-09-24 Samhälle & Trafik Nu är snart kommunens nya översiktsplan färdig. Ett första förslag har redan varit ute på samråd och samtliga handlingar har bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Den nya versionen visas i Stadshuskuben fram tills den 25 november.Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, Stadshuset, Falkenberg under kontorstid under tiden 25 september 2013 till 25 november 2013. Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och i lokalsamhället dvs bygden, orten och stadsdelen. Om du har synpunkter på översiksplanen kan du skicka in dessa skriftligen, försedda med tydlig namnunderskrift och adress, till Stadsbyggnadskontoret, 311 80 Falkenberg.Digitala skrivelser skickas till oversiktsplan@falkenberg.se och ska även de vara försedda med namn och adress.Samtliga skrivelser ska vara kommunen tillhanda senast måndagen den 25 november 2013.
 • Fegens naturreservat invigt


  2013-09-24 Bygga, Bo & Miljö Tre kommuner, tre län och tre landshövdingar.  Alla var inblandade i invigningen av Fegens naturreservat på söndagen i Burseryd och Fegen.
 • Avbrutna förhandlingar gällande Södra Åstranden


  2013-09-18 Kommun & Politik Fastighetsägarna Ekängen och Järngrinden (Wäst-Bygg) har nu valt att avbryta förhandlingarna med Falkenbergs Näringsliv gällande en försäljning av Södra Åstranden
 • Kompletterande markprover genomförda på Södra Åstranden


  2013-09-17 Kommun & Politik I förra veckan fick kommunen ta del av ett antal rapporter som gav en ny helhetsbild av läget på Södra Åstranden. Resultaten från samtliga undersökningar påverkar nu både förhandling och tidplan.
 • Storsatsning på bredband i Falkenberg


  2013-09-17 Kommun & Politik Telia storsatsar på en utbyggnad av snabba dataförbindelser i hela Falkenbergs kommun. Målet är att bygga ut fibernät som når minst 90 procent av befolkningen.
 • Ingen skattehöjning nästa år


  2013-09-17 Kommun & Politik Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunalskatten i Falkenberg blir oförändrad nästa år.
 • Miljödag hålls i Glommen


  2013-09-16 Bygga, Bo & Miljö Lär mer om hur man kan vara energismart när Falkenbergs kommun och det lokala näringslivet bjuder in allmänheten till en miljödag i Glommen.
 • Föreläsningar för föräldrar och vuxna


  2013-09-13 Skola & Barnomsorg Föräldrar och andra vuxna med barn och ungdomar i sin närhet kan under hösten lyssna på lärorika och inspirerande föreläsningar om bokläsning, sömn och stress, anordnade av Föräldrar Emellan i Falkenberg.
 • Feab får högsta kreditbetyg


  2013-09-12 Bygga, Bo & Miljö Falkenberg Energi AB får högsta möjliga kreditvärdering, AAA, för 2013. Det betyder att företaget har en ovanligt välskött ekonomi.
 • Invånare ger sin syn på kommunen


  2013-09-12 Kommun & Politik Falkenbergs kommun vill erbjuda sina invånare en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Falkenberg ser på sin kommun. Inom kort får därför 1 200 personer en enkät med frågor i brevlådan.
 • Inget omfattande saneringsbehov av marken på Södra Åstranden


  2013-09-11 Kommun & Politik Nu är den största delen av miljöundersökningen för Södra Åstranden klar. Resultaten visar på förvånansvärt få och låga halter av föroreningar i marken med tanke på att det bedrivits industriverksamhet i området.
 • Lyckad flytt av turistinfo i Fegen


  2013-09-11 Uppleva & Göra Inför den gångna sommaren flyttades turistinformationen i Fegen, kallad Fegen Inspiration Area, till en lokal intill kiosken. Det ledde till att besöksantalet fördubblades.
 • Gratis parkering kostar


  2013-09-10 Samhälle & Trafik Tekniska nämnden räknar med att redovisa ett underskott för årets verksamhet på 4,6 miljoner kronor. En mindre del kommer från missade p-avgifter.
 • Barnomsorgsavgifterna är nu jämförda


  2013-09-10 Skola & Barnomsorg Nu är inkomstjämförelsen för 2011 års barnomsorgsavgifter gjord. 
 • Kommunalt ja till vindkraft i havet


  2013-09-10 Kommun & Politik Frågan om den planerade vindkraftsparken i havet utanför Falkenberg splittrar politikerna i kommunstyrelsen. Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige med ett majoritetsförslag att tillstyrka projektet.
 • Falkenberg höjer sitt företagsklimat


  2013-09-10 Kommun & Politik Idag kom 2013 års upplaga av Öppna jämförelser - Företagsklimat ut, som jämför och redovisar hur nöjda Sveriges företagare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Där ligger Falkenberg på andra plats i Halland, strax efter Laholm.
 • Yttre hamnen muddras under hösten


  2013-09-09 Samhälle & Trafik Nästa vecka påbörjar kommunen muddringsarbete av Falkenbergs yttre hamn.
 • Miljöresultaten från Södra Åstranden offentliga på onsdag 


  2013-09-06 Kommun & Politik I morgon onsdag 11 september kommer miljörapporten för Södra Åstranden att bli offentlig. Även de rapporter som beskriver fastighetens skick och analyserar dess innehåll kommer då att presenteras.
 • Ullared inviger nytt avloppsreningsverk


  2013-09-06 Bygga, Bo & Miljö Ullared och inlandet har fått ett nytt avloppsreningsverk och idag var det dags för invigning. Verket är beläget i ett minst sagt naturskönt område i utkanten av samhället.
 • Vinbergsskolan tävlar i SVT


  2013-09-06 Skola & Barnomsorg Vinbergsskolans femteklassare är just nu med i Lilla Aktuellts nyhetstävling där två skolklasser tävlar mot varandra varje vecka. Och hittills har det gått mycket bra.
 • Snart byggs rondellen vid Skrea Kyrka


  2013-09-06 Samhälle & Trafik Om lite mer än en vecka, v 38, påbörjar kommunen sitt arbete med att bygga om fyrvägskorsningen vid Skrea Kyrka till en mer trafiksäker rondell.
 • Kvällsöppen förskola på Slätten


  2013-09-05 Skola & Barnomsorg Nu testar Falkenbergs kommun flexibel öppettid på en förskola för att förbättra servicen till föräldrarna. Först ut blir Trollgårdens förskola på Slätten.
 • Ny detaljplan för Vinbygården


  2013-09-04 Samhälle & Trafik Nu finns ett förslag till ny detaljplan för före detta Vinbygården i Vinberg ute för samråd.
 • Unga ges chans att påverka kulturplanen i Halland


  2013-09-03 Uppleva & Göra Region Halland vill veta vilken typ av kultur som ungdomar tycker är viktig och bjuder in till en workshop för att diskutera idéer och åsikter. På så sätt kan intresserade ungdomar vara med och påverka regionens kommande kulturplan.
  - Vill du se mer av parkour, dans, cirkus eller gatupoesi? Det man kommer fram till under dagen överlämnas direkt till politiker på plats, skriver man i sin inbjudan till halländska ungdomar.

Sidan uppdaterad: 2015-12-30