Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Alla nyheter på falkenberg.se

 • Räddningstjänsten satsar på FiP-bilar


  2013-05-30 Kommun & Politik Den 3 juni klockan 08:00 införs Första Insats Person FiP på samtliga räddningsstationer i Varbergs och Falkenbergs kommuner.
 • Gångbron över Hertingforsen stängd


  2013-05-30 Bygga, Bo & Miljö Arbetet med att bygga ny gång – och cykelväg över Ätran och att återställa vandringsvägen för fisk vid Hertings kraftverk kommer nu in i en andra fas. Under sommaren och hösten utförs arbeten i åfåran utmed den norra stranden. En invallning görs uppströms så att den befintliga kraftverksdammen ska kunna rivas och den nuvarande torrfåran görs i ordning för fiskväg. Landfästen och mittstöd för den nya gång- och cykelbron ska byggas.Med anledning av arbetet, kommer den nuvarande gångbron att stängas av från den 3 juni. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Fajansbron.
 • Centrumhandeln ska prioriteras


  2013-05-29 Kommun & Politik Ett förslag till ny handelspolicy för Falkenberg har tagits fram och ska antas av kommunfullmäktige.
 • Förslag om kamp mot svartjobb


  2013-05-29 Kommun & Politik En vänstermotion om att kommunen ska ansluta sig till metoden ”vita jobb” i sin upphandling vinner inte gehör i kommunledningen.
 • Låga elnätsavgifter i Falkenberg


  2013-05-22 Bygga, Bo & Miljö Det är billigt att vara ansluten till elnätet på Falkenberg Energi AB, Feab.
 • Stora planer på gång i staden


  2013-05-21 Bygga, Bo & Miljö Den nya detaljplanen för kvarteret Hjulet vid Stortorget i Falkenberg, var en av flera viktiga planförslag som kommunstyrelsens au tog ställning till 21 maj.
 • Ny satsning på centrumutvecklingen


  2013-05-20 Samhälle & Trafik Falkenbergs kommunpolitiker tar  nu krafttag för att få fart på utvecklingen av Falkenbergs  innerstad.
 • Ny ekonomichef från näringslivet


  2013-05-08 Kommun & Politik
 • Kommunalt bredbandsbolag på gång


  2013-05-07 Samhälle & Trafik
Sidan uppdaterad: 2015-12-30