Skip to main content

Säkerhetsfrågorna får större fokus

Har du sett över din säkerhetsorganisation och beredskap? Annars kan det vara dags nu. 

Det är det osäkra säkerhetspolitiska läget, den ökade hotbilden kopplat till bland annat it-säkerhet, desinformation och spionage som har många privata och offentliga aktörer att börja se om sitt hus. De ser över sin säkerhetsorganisation och stärker upp skyddet mot de hot som de ser kan drabba den egna organisationen. Säkerhetsfrågorna får allt större fokus utifrån flera olika perspektiv, till exempel:

  • IT-säkerhet
  • informationssäkerhet
  • fysiskt skydd

 Vi förväntas tänka utifrån säkerhetsfrågorna både som arbetsgivare (att medarbetare har en arbetsmiljö med hög säkerhet) och som organisation (att våra tjänster håller hög säkerhet för användarna).

Bygg säkert från början

En vanligt förekommen modell för IT-säkerhet är den så kallade zero trust-modellen, där utgångspunkten är att inte lita på någon, varken internt eller externt, och kräva strikt verifiering av alla användare eller enheter innan åtkomst medges innan man får tillgång till ett system eller portal med mera.

Desinformationen ökar

Desinformationen har ökat markant sedan kriget i Ukraina bröt ut och det påverkar vår möjlighet att utföra vårt arbete. Socialtjänster i hela Sverige har fått hantera olika typer av desinformationskampanjer.

Säkerhet skapar osäkerhet

Arbetet med att stärka säkerheten medför även en paradox. När vi ökar vår motståndskraft och berättar om det, riskerar vi samtidigt att skicka signaler om ett otryggt samhälle. Att arbeta med säkerhet stärker tilliten till oss när det gäller till exempel hur vi hanterar personuppgifter och känsliga handlingar.