Skip to main content

Omställning mot ett hållbarare samhälle

Fler blir mer medvetna om att det är nödvändigt att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Allt fler organisationer börjar se hållbarhetsarbetet som en nyckel för ökad konkurrenskraft och lönsamhet i verksamheten, inte minst inom näringslivet.

Hållbarhet blir en fråga om attraktivitet för både offentliga organisationer och näringslivet. Kommunernas och näringslivets förmåga att ställa om blir avgörande även för platsens attraktionskraft.

Styra i hållbar riktning

Omställningen utmanas av synen på ekonomistyrning och hållbarhet. Inom det ekonomiska systemet ser vi en rörelse där vi går från att se målkonflikter mellan ekonomi och hållbarhet mot att vi stället se hållbarhetsfrågorna som en del av lösningen på våra ekonomiska utmaningar.

Förberedd på det mesta

Effekterna av olika klimatrelaterade katastrofer är kostsamma. Fler och fler företag och organisationer inser vikten av att bygga upp en robusthet och redundans för att hantera effekterna av klimatförändringarna.


Hur påverkar det oss i Falkenberg?  

Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare på Hållbarhetsavdelningen  i Falkenbergs kommun trycker på att det är viktigt att agera nu.

– Omställningen är redan i rullning så nu behöver vi i Falkenberg hänga med! Det vi inte pratar om så mycket än, men som blir viktigt framåt är risken vi tar om vi inte ställer om nu. Det handlar dels om de risker det innebär för vår livsmiljö med ökande klimatförändringar, dels om den ekonomiska risken i form av minskad konkurrenskraft, kompetens och övrig tillväxt.