Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
23:e oktober 2019

Upphandling av LSS-verksamhet avgjord

Den 18 juni 2019 tog socialnämnden ett beslut om att Falkenbergs kommun ska återta större delen av LSS-verksamheten. Övriga delar där kontraktet löper ut har nu upphandlats. Det handlar om driften av daglig verksamhet, samt ett antal grupp- och servicebostäder. Det vårdföretag som lämnade det vinnande anbudet för båda verksamheterna är Nytida AB.

Upphandlingen är en så kallad pris och kvalitetsupphandling. Det innebär att anbudsgivare som har den bästa kvaliteten till det mest fördelaktiga priset vinner anbudet. Det vinnande anbudet som Nytida AB vårdföretag lämnat lovar en god kvalitet och stort mervärde för brukaren utöver de grundläggande kraven i anbudsunderlaget.

Enligt referenser från andra kommuner har tidigare övergångar fungerat utmärkt. Nytida AB har bland annat varit bra på att återkoppla och informera under hela processen.

Om vårdföretaget

I dagsläget bedriver vårdföretaget Nytida AB cirka 400 verksamheter runt om i hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder. Inom entreprenad driver de cirka 115 verksamheter i 20 kommuner.

Personal erbjuds följa med

Om avtal tecknas efter att en avtalsspärr på 10 dagar löpt ut, beräknas övergången ske den 1 maj 2020. Personal på berörda enheter kommer att erbjudas en tjänst och följa med i övergången.

Enheter som omfattas av upphandlingen är:

Daglig verksamhet

  • Triaden (13 platser)
  • Varbergsvägen (4 + 1 platser)
  • Bräckevägen (10 platser)
  • Skreavägen (14 platser)

Grupp- och servicebostäder

  • Alegränd, servicebostad (8 platser)
  • Slättens servicebostad (6 platser)
  • Balders gruppbostad (5 platser)

Idag bedrivs verksamheten av vårdföretaget Attendo.

Kontakt:

Luis Soto, avtalscontroller, Socialförvaltningen
Tel: 073-868 08 98
luis.soto@falkenberg.se

Kontakt