Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
27:e november 2018

Stora satsningar på förskolan i beslutad budget

I Falkenbergs kommuns nya budget ingår satsningar på minskade barngrupper i förskolan, fria bussresor för äldre och fortsatta investeringar i skolan. Med stöd av vänsterpartiet kunde den nya politiska ledningen få igenom sitt budgetförslag.

Efter valet i september inledde Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett samarbete under namnet Framtid Falkenberg. Den 27 november röstade kommunfullmäktige igenom gruppens budgetförslag med stöd av Vänsterpartiet. Förslaget blir nu Falkenbergs kommuns budget, och den styr vilken service den kommunala organisationen kan ge framöver.

– Vår klart viktigaste prioritering är minskade barngrupper i förskolan. Vi vill göra skillnad i de yngsta barnens vardag och rusta dem bättre för skola och vuxenliv, säger Per Svensson (S).

– Vi har haft ett konstruktivt samtalsklimat i gruppen och för oss liberaler känns det bra att vi har fått gehör för förlaget om fria bussresor för äldre, säger Lars Fagerström (L).

Några delar från budgeten

Mindre barngrupper i förskolan
För att minska barngrupperna i förskolan satsar Falkenbergs kommun 13 miljoner på årsbasis till mer personal i förskolan. Målet är att nå Skolverkets nya riktlinjer på 6-12 yngre barn eller 9-15 äldre barn per grupp.

Investeringar i lokaler för förskola och skola

Falkenbergs kommun fortsätter att investera i utbildningslokaler och flera nya förskolor, rusta upp och anpassa skolor i hela kommunen till F-6 organisation samt bygga en ny byggnad för vuxenutbildningen.

Satsning för att minska ungas psykiska ohälsa

I budgeten finns pengar till 8,5 nya tjänster inom elevhälsan. Satsningen görs både på gymnasieskolan och inom grundskolan. Det ska till exempel bli lättare att träffa en kurator eller skolsköterska på våra minsta skolor.

Fria bussresor för äldre

Personer över 75 år får resa gratis under vardagar mellan 9 och 15 samt kvällar och helger på Hallandstrafikens bussar i Falkenberg.

Trygghetsarbete i bostadsområden

Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget, Fabo, ska Falkenbergs kommun satsa på trygghetsarbete i bostadsområden. Målet är att stötta de positiva krafterna och motverka kriminalitet och drogmissbruk.

Krav på effektiviseringar

Sedan tidigare finns krav på att den kommunala organisationen ska se över sina kostnader, och det kravet är fortfarande kvar. Nästa år ska kommunorganisationen göra effektiviseringar som motsvarar lite drygt 20 miljoner kronor. Under nästa år ska verksamheten också se över hur den kan spara ytterligare inför år 2020.

Förändrad befolkningsstruktur påverkar ekonomin

Falkenberg växer och i likhet med många andra kommuner ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än tidigare. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det här påverkar ekonomin genom att kommunen bland annat behöver investera i skolor, förskolor och äldreboende. Ju mer Falkenbergs kommun bygger desto mer behöver kommunen låna. Nu är räntan låg, men när räntan går upp ökar räntekostnaderna.

Kontaktpersoner:

Per Svensson (S) Tele: 070-3556141

Lars Fagerström (L)Tele: 073-575 38 66

Kontakt