Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
15:e januari 2020

​Samverkan med fokus på ökad trygghet i Falkenberg

Falkenbergs kommun, Region Hallands lokal nämnd i Falkenberg och polisen i Falkenberg fortsätter att arbeta tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Media är välkomna när överenskommelsen förnyas
Var: Stadshuset Falkenberg.
När: Fredag 17 januari kl. 8.30.
Medverkar: Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun, GunMarie Stenström (M), ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg och Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg​

Fredagen den 17 januari tecknar parterna en ny samverkansöverenskommelse med stort fokus på samverkan och gemensamma målsättningar, vilket ger bättre förutsättningar för ett samlat grepp kring hållbara levnadsvillkor. Denna överenskommelse har tidigare skrivits för två år framåt. Nytt för i år är att denna skrivs på för fyra års samverkan.

– Att vi som kommun också samverkar med fler aktörer i samhället är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Det här ska parterna arbeta med:

  • Parterna har skapat ett nytt samverkansforum med en helt ny organisation. Först och främst ska denna organisation formas så att den sedan kan användas så effektivt som möjligt i det trygghetsskapande och förebyggande arbetet.

  • Arbeta fram de bilagor som är preciserade i samverkansöverenskommelsen – det vill säga formulera gemensamma målområden och ta fram aktivitetsplaner för de utmaningar som vi ser att vi har möjlighet att arbeta gemensamt med för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Falkenbergs kommun.

  • Som en utveckling och förstärkning av denna överenskommelse ingår att ta fram ett medborgarlöfte varje kalenderår. Medborgarlöftet består av ett antal konkreta och tidsatta aktiviteter som tar sin utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden.

Gemensam syn

Målet med samverkan och aktiviteterna är att minska brottsligheten och öka tryggheten och på så sätt skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor.

– Med samverkansöverenskommelsen hoppas vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete. Parternas olika kunskaper och en gemensam syn på lokala utmaningar och orsakerna till dem skapar förutsättningar för oss att arbeta effektivt både vid uppkomna situationer och med det förebyggande arbetet, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

GunMarie Stenström (M), ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg stämmer in:

– Vi har alla stora samhällsutmaningar framför oss för att skapa en god hälsa och goda levnadsvillkor för Falkenbergarna. För att vi ska kunna lösa dom måste vi kunna planera och agera tillsammans. Därför ser vi att detta samverkansavtal skapar goda förutsättningar för att bygga ett mer hållbart Falkenberg för framtiden.


Kontaktpersoner:
​Christer Bartholdsson
​Lokalpolisområdeschef i Falkenberg
christer.bartholdsson@polisen.se
​010-566 04 21

Per Svensson (S)
​Kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun
​per.svensson@pol.falkenberg.se
070-355 61 41

GunMarie Stenström (M)
​Ordförande Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg
​gunmarie.stenstrom@regionhalland.se
​070-521 32 16

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteperson, Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg
katrin.hakansson@regionhalland.se
​073-401 10 84

Kontakt