Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
16:e juni 2020

Ny chef för kultur-, fritids-, och teknikförvaltningen utsedd av kommun­styrelsen

Maria Sjödahl heter den förvaltningschef som framöver ska leda kultur-, fritids-, och teknikförvaltningen (KFT) i Falkenbergs kommun. Det beslutade kommun­styrelsen i dag. Hon tillträder sin tjänst 1 oktober.

Under dagens sammanträde i kommunstyrelsen fattades beslutet att anställa Maria Sjödahl som ny förvaltningschef för kultur-, fritids-, och teknikförvaltningen i Falkenbergs kommun. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 oktober och arbetar i dagsläget som avdelningschef på socialförvaltningens uppdragsavdelning i Varbergs kommun. Tidigare har hon även arbetat som äldreomsorgschef i Halmstads kommun. Maria är 48 år och bosatt i Halmstad.

– Vi hade cirka 30 sökande till tjänsten och av dessa kallade vi 4 personer till intervju. Maria har den kombination av ledarskap och erfarenhet som krävs i en roll som förvaltningschef för KFT, säger Lars Fröding, kommunchef i Falkenbergs kommun.

– Maria Sjödahl har gjort ett mycket gott intryck under intervjuerna och har dessutom gjort bra i från sig hos sina tidigare arbetsgivare. Hon har bred erfarenhet inom offentlig sektor och mångårig erfarenhet som chef. Kvalifikationer som är viktiga i arbetet med förvaltningens breda område och för att leverera det som våra invånare förväntar sig, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Ny tillförordnad chef i väntan på förvaltningschef

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att avsluta dåvarande förvaltningschefen för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen anställning och i samband med det utsågs Johan Klingborg som tillförordnad förvaltningschef. Den 1 juli återgår Johan till sin ordinarie tjänst som socialchef i kommunen och i väntan på att Maria tillträder så beslutade kommunstyrelsen i dag att Maj-Lis Wolfhagen går in som tillförordnad chef fram till den 30 september.

– Maj-Lis har en lång bakgrund inom kommunen och arbetat i 17 år på dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen. Hon gick i pension i februari i år men har varit biträdande chef på KFT under våren, så det känns väldigt bra att vi under en övergångsperiod har en tillfällig chef med hennes erfarenhet, säger Lars Fröding.

Avtal som reglerar anställningen
Maria Sjödahl har skrivit på ett så kallat vd-avtal. Avtalet reglerar vad som sker om Falkenbergs kommun vill avsluta ett samarbete när det inte finns en saklig grund till uppsägning, till exempel om det finns brist på förtroende. Avtalet används vid samtliga nyanställningar av förvaltningschefer och kommunchef.

Kontakt:
Per Svensson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun
070-355 61 41
per.svensson@pol.falkenberg.se

Lars Fröding
Kommunchef i Falkenbergs kommun
070-346 42 48
Lars.Froding@falkenberg.se

Kontakt