Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
12:e december 2018

Nu är kommunens Trygghetsboende plus igång

De två första brukarna har nu flyttat in i kommunens nya boendeform Trygghetsboende plus.
– Vi tror verkligen på den här boendeformen. Tanken är att vi ska jobba mycket med välfärdsteknik för att öka tryggheten hos de personer som bor här, säger Rie Boulund, socialnämndens ordförande.

Trygghetsboende plus är en biståndsbedömd boendeform som riktar sig till personer som främst är i behov av trygghet och närhet till personal dygnet runt. Det påminner om en plats på särskilt boende, skillnaden är att man på Trygghetsboende plus i första hand arbetar med trygghetsskapande välfärdsteknik för att tillgodose brukarens behov.

– Vi ser att otrygghet många gånger beror på att man känner sig ensam. Tanken är att omsorgspersonalen som är kopplad till lägenheten ska finnas som ett stöd för brukaren, men att tekniken ska bidra till en ökad trygghet och ett mer aktivt liv, säger Rie Boulund.

Innovativt arbete med välfärdsteknik

PIO, kommunens Planeringscenter för individuell omsorg, är involverad i arbetet med att identifiera lämplig teknik för de personer som bor på Trygghetsboende plus.

– Projektet arbetar vanligtvis med teknik som redan är etablerad på marknaden, som andra kommuner har provat och sett vinster med. Men i Trygghetsboende plus har vi möjlighet att tänka lite bredare än så. Här kan vi testa nyare teknik som inte nödvändigtvis ska implementeras brett över hela äldreomsorgen, säger Mattias Törngren, projektledare för PIO.

Teknik som främjar trygghet, självständighet och delaktighet

Exempel på teknik som kan bli aktuell för brukare på Trygghetsboende plus är sensorkameror för automatiserad nattillsyn, GPS-larm så att man vågar gå ut och promenera själv, spol- och torktoalett som gör det möjligt för brukaren att själva klara sin intimhygien och teknik som gör att man själv kan ta sig i och ur sängen.

– Det ska bli roligt att följa utvecklingen kring detta. Det kan säkert ta lite tid innan brukarna vänjer sig vid tekniken och ser fördelarna med den. Men vi ser så många möjligheter med Trygghetsboende plus och vad detta boende innebär i form av ökad trygghet, självständighet och delaktighet, säger Rie Boulund.

Kontakt