Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
11:e december 2018

Kommunen vill förändra Falkvarvs hyresavtal inför en ny avtalsperiod

Falkenbergs kommun vill förlänga hyresavtalet med Falkvarv och samtidigt förändra hyresvillkoren. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen.
– Den förändring vi vill göra är bra för skattebetalarna i Falkenbergs kommun, säger Per Svensson (S) som efter nyår blir ordförande i kommunstyrelsen.

Falkvarv hyr sedan flera år mark av Falkenbergs kommun, bland annat delar av hamnområdet i Ätran där bolaget har sina dockor. Nuvarande hyresavtal gäller fram till år 2020 och inför nästa avtalsperiod vill Falkenbergs kommun nu göra en villkorsförändring.

Den här förändringen vill kommunen göra i avtalet

Falkvarv muddrar efter eget behov under verksamhetens dockor och tar då upp förorenade massor som legat under dockorna. I nuvarande avtal ingår att Falkenbergs kommun ska stå för delar av kostnaderna som följer med att ta hand om dessa förorenade massor.

– För oss är det naturligt att Falkvarv står för kostnaderna som är kopplade till sin verksamhet. Det ska inte skattebetalarna stå för, säger Per Svensson.

Enighet i kommunstyrelsens arbetsutskott

Samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott står bakom beslutet att ändra förutsättningarna i avtalet.

– Vår ambition är att vi får ett avtal som bägge parter är nöjda med. Från politiskt håll är vi helt överens om att den här förändringen är bra för Falkenbergs kommuns invånare, säger Mari-Louise Wernersson (C), nuvarande ordförande i kommunstyrelsen.

– Precis som många andra kommuner i landet står Falkenbergs kommun inför stora ekonomiska utmaningar framåt, och det gör att vi behöver göra andra ekonomiska prioriteringar. För oss är det viktigt att vi lägger resurser där så många invånare som möjligt har nytta av det. Det handlar då om skola, äldreomsorg och även satsningar som gynnar näringslivet i stort, säger Per Svensson.

Vanligt att kommunen gör villkorsändringar

Att Falkenbergs kommun hyr ut mark och byggnader till företag och organisationer är vanligt. Det är också vanligt att dessa avtal ses över med jämna mellanrum och att villkoren förändras utifrån nya förhållanden, till exempel ny lagstiftning eller kostnadsutveckling inom ett särskilt område. 

Kontaktpersoner:

Per Svensson (S) vice ordf kommunstyrelsens, i Falkenbergs kommun, tele: 070 355 61 41

Mari-Louise Wernersson (C), Kommunstyrelsens ordf, Falkenbergs kommun, tele: 070 666 11 05

 

Fakta: Så funkar det formellt vid en villkorsändring

Hyresavtalet mellan Falkenbergs kommun och Falkvarv är på fem år och går ut vid årsskiftet sista december år 2019. I samband med en villkorsförändring behöver det nuvarande avtalet sägas upp. Ambitionen är att det ska ersättas av ett nytt avtal som innehåller villkorsförändringen. Uppsägningstiden är ett år och Falkenbergs kommuns ambition är att ett nytt avtal tecknas mellan Falkenbergs kommun och Falkvarv innan dess. Det nya avtalet kommer då att gälla från början av 2020 och fem år framåt.

Kontakt