Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
20:e december 2019

Kickoff ska få kommun, näringsliv och civilsamhälle att skapa ett hållbart Falkenberg

Falkenbergs kommun vill tillsammans med andra hitta nya sätt att ta sig an lokala samhällsutmaningar. Därför bjuder kommunen in till en kickoff som uppstart på ett gemensamt och långsiktigt arbete. Syftet är att samla personer från näringsliv och civilsamhälle för att prata om de utmaningar och möjligheter som finns för att skapa ett mer hållbart Falkenberg.

Media välkomnas att​ närvara på kickoffen
​När: 20:e januari kl. 16–19
Var: Tryckhallen i Falkenberg
Anmälan: www.hallbartfalkenberg.selänk till annan webbplats

Under eventet bjuds det på framtidsspaning, inspiration och tillfälle att dela klokskap och idéer kring de utmaningar och möjligheter som finns för att skapa ett mer hållbart Falkenberg.

– Jag vet att det finns stor vilja och kraft kring de här frågorna i Falkenberg. Det är många som gör skillnad och det vill vi ta tillvara på. Tillsammans kan vi göra mer och nå längre än var för sig. Kickoffen blir startskottet på ett nytt gemensamt hållbarhetsarbete i Falkenberg, säger Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef Falkenbergs kommun.

Ny hållbarhetsavdelning i Falkenbergs kommun

I somras tog Falkenbergs kommun ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete genom att inrätta en ny hållbarhetsavdelning under kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har uppdraget att utveckla kommunens hållbarhetsarbete i riktning mot målet att bli ett föredöme inom hållbarhet.

– Vi har under första halvåret arbetat att sätta strukturer för styrning, uppföljning och samverkan. Vi har också haft interna dialoger för att tydliggöra ett nuläge. Nu vill vi involvera fler för att bredda perspektivet kring Falkenbergs utmaningar och möjligheter, säger Josefine.

Övergripande mål för kommunen

Sedan början av året har Falkenbergs kommun även ett nytt politiskt utskott kopplat till hållbarhet men även ett nytt övergripande mål om att kommunen ska bli ett föredöme inom hållbarhet.

Politikerna i Falkenbergs kommun har beslutat att hållbarhetsarbetet ska ta avstamp i agenda 2030 (världens och FN:s hållbarhetsagenda). Agendan innefattar mål inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet och visar hur de hänger ihop.
Läs mer om kommunens arbete med Agenda 2030 och hållbarhetsutskottet

​Kontaktuppgifter:
​Josefine Eirefelt
​Hållbarhetschef
Falkenbergs kommun

​Josefine.eirefelt@falkenberg.se
​0346-88 53 56
​072-146 03 72

Kontakt