Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a januari 2020

Falkenberg vill ha Västsveriges starkaste näringsliv

Falkenbergs kommun vill höja ambitionsnivån inom ett av de tre kommunövergripande målen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu med bred politisk enighet beslutat att de vill att Falkenbergs kommun ska ha Västsveriges starkaste näringsliv.

Våren 2019 beslutade den politiska ledningen om en ny politisk viljeinriktning för Falkenbergs kommun. De slog fast att Falkenbergs kommun ska ha västkustens starkaste näringsliv. Nu höjer politiken ambitionsnivån och meddelar att Falkenbergs kommun ska ha Västsveriges starkaste näringsliv. Med Västsverige menar vi Hallands län och Västra Götalands län.

– Det här är en ambitionsökning där vi har med oss näringslivet. Som kommun vill vi ge bra förutsättningar för näringslivet – det är en förutsättning för välfärden, säger Per Svensson (s), kommunstyrelsens ordförande och tillägger att Västsverige också är ett tydligare geografiskt område än västkusten.

– Vi i oppositionen ställer oss bakom den här ambitionshöjningen. Det här är ett långsiktigt viktigt mål som vi är eniga om, säger Anneli Andelén (c), oppositionsråd.

Geografiska området ändrat – i övrigt är målet detsamma

Utöver formuleringen om geografiskt område, är målet detsamma. Målet innebär bland annat att det ska finnas goda förutsättningar för olika typer av företag att växa, tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad och möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen.

Vi ligger redan högt

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun och har ett gott företagsklimat. I Svenskt näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i de svenska kommunerna hamnade Falkenbergs kommun föra året på plats 8. I Västsverige låg två kommuner före Falkenberg.

Jan Melkersson, chef för Näringslivsavdelningen, tror att beslutet kommer att ge ytterligare skjuts för näringslivet i Falkenberg.

– Vi som jobbar med företagen ser positivt på det här beslutet. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Falkenberg. Hela vår verksamhet bygger på en nära dialog med företag. Där har vi sedan i höstas ökat ambitionsnivån med något vi kallar företagsmaraton – en vecka på våren och hösten där vår avdelning besöker 100 företag för att kunna öka kommunens servicenivå för företagen, säger han.

Från förslag till beslut

Den förnyade politiska viljeinriktningen om att Falkenbergs kommun ska ha Västsveriges starkaste näringsliv diskuterades när kommunstyrelsens arbetsutskott träffades 21/1. Utskottet var eniga om den nya viljeinriktningen. Förslaget skickas nu vidare till kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen har diskuterats frågan skickar den i sin tur frågan vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar sedan det formella beslutet om den nya politiska viljeinriktningen om att Falkenbergs kommun ska ha Västsveriges starkaste näringsliv.

Kontaktpersoner:

Per Svensson (s), kommunstyrelsens ordförande, 070-355 61 41

Anneli Andelén (c), oppositionsråd, 0705-65 11 97

Jan Melkersson, chef för Näringslivsavdelningen, Falkenbergs kommun, 073-866 29 35

Kontakt