Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
31:a oktober 2018

Falkenbergs kommun tecknar nytt hyresavtal för Ätrans fritidsanläggning

Falkenbergs kommun har skrivit ett nytt avtal för uthyrning av fritidsanläggningen i Ätran. Det nya avtalet med Ätrans Turist AB börjar gälla från och med första januari nästa år. Samtidigt får företaget ny ägare.

Falkenbergs kommun äger utomhusbadet, idrottshallen och de sju stugor som ingår i Ätrans fritidsanläggning. Nu är det klart med ett nytt avtal med Ätrans Turist AB för uthyrning av fritidsanläggningen. Det nya avtalet innebär att:

  • Ätrans Turist AB hyr utomhusbadet, idrottshallen och sju stugor av Falkenbergs kommun enligt marknadspris.
  • Ätrans Turist AB ansvarar för daglig drift och skötsel av fritidsanläggningen.
  • Skolan hyr idrottshallen av Ätrans Turist AB under skoltid.
  • Ätrans Turist AB får tillgång till kök och matsal vid till exempel lägerverksamhet på kvällar och helger.

- ­Genom att vi hyr ut lokalerna blir de även använda utanför skolans ordinarie verksamheter. Det bidrar till turismen och näringslivet i Ätran. Det här är den bästa lösningen totalt sett för kommunen, säger Irene Wigroth, chef för Falkenbergs kommuns bygg- och projektenhet som ansvarar för kommunens fastigheter.

Ny aktör tar över driften från årsskiftet

Conny Nilsson är från och med 1 januari 2019 ny ägare av Ätrans Turist AB och ser stora möjligheter för Ätrans Fritidsanläggning. - Anläggningen i kombination med närhet till natur, motionsspår, idrottsplats och konstsnöanläggning gör att vi har ett komplett erbjudande. Nu ska vi bli bättre på att marknadsföra det och jag hoppas att det här blir en nystart som på sikt skall gynna bygden, Falkenbergs kommun och Ätrans Turist AB, säger Conny Nilsson.

Benny Packendorff, delägare i Ätrans Turist AB, är nöjd med att lämna över ägarskapet:

– Det har varit en spännande resa men efter 18 år är det dags att lämna stafettpinnen vidare. Det är kul att Conny tar över och kommer in med ny energi och nya idéer. Vi önskar honom lycka till.

Biblioteket flyttar för att ge mer plats åt skolan

Till skillnad från förra avtalet ingår inte längre uthyrning av Ätranskolans bibliotek samt kök och matsal. Biblioteket ska längre fram flytta till den tidigare banklokalen i Ätran som Falkenbergs kommun köpt. Att biblioteket flyttar innebär mer plats för eleverna på Ätranskolan som ska anpassas till en f-6 -skola.

Förutom bibliotek ska det finnas ett café i den tidigare banklokalen och Träffpunkt Ätran ska även ha återkommande verksamhet för äldre. Det ska finnas möteslokaler att hyra samt arbetsplatser för studerande eller distansarbete. Falkenbergs kommun får tillträde till lokalen den 31 oktober. Då väntar renovering och inflyttning beräknas ske under första halvan av 2019.

Kontakt