Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a maj 2019

Falkenbergs kommun köper stort markområde i Ullared – möjlighet till framtida bostäder

I dag har kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att kommunfullmäktige i maj ska besluta om att göra ett större markköp i Ullared. Markköpet är på ca 21,5 hektar mark till en köpesumma på ca 6,5 miljoner kronor.

– Detta är ett jättestort och historiskt genombrott för våra möjligheter att arbeta med nybyggnation av bostäder i inlandet, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

De 21,5 hektar mark ligger i området Ängaberg, ett område i nordöstra delen av Ullared. Kostnaden för markköpet är cirka 6,5 miljoner kronor och området är delvis utpekat i kommunens fördjupade översiktsplan för Ullared med möjlighet för bostadsbebyggelse i framtiden. Det råder en stor politisk enighet i beslutet av markköpet.

– Strategiska markinköp för att stärka landsbygden står helt i linje med oppositionens visioner om en levande kommun, säger Anneli Andelén (C), oppositionsråd i Falkenbergs kommun.

– På sikt hoppas vi på ca 100–250 bostäder i det nya området, men också bättre förutsättningar för att bidra till att ta hand om vattenskyddsområdet, säger Niklas Lidström, mark- & exploateringschef i Falkenbergs kommun.

Det här är en fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen (som ska ge oss svar på hur vårt framtida Falkenberg ska se ut). Där i ges en mer detaljerad beskrivning av kommunens syn, riktlinjer och strategier avseende mark- och vattenanvändning inom ett visst geografiskt område.

Klicka härlänk till annan webbplats för att läsa mer om Falkenbergs fördjupade översiktsplaner.

Markköp Ullared Ängaberg

På bilden ser du markköpet markerat. Området ligger i Ängaberg (Ullared).

Markköp Ullared Ängaberg

På bilden ser du markköpet i förhållande till aktuellt område i den fördjupade översiktsplanen för Ullared

Kontakt:

Per Svensson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Per.Svensson@pol.falkenberg.se

070-355 61 41


Anneli Andelén (C), Oppositionsråd

Anneli.Andelen@falkenberg.se

070-565 11 97


Niklas Lidström, Mark- & Exploateringschef, Samhällsbyggnadsavdelningen

niklas.lidstrom@falkenberg.se

073-724 23 28

Kontakt