Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

27:e april 2018

​Falkenbergs kommun fördömer lärares agerande på Falkenbergs gymnasieskola

Under fredagen fick skolledningen på Falkenbergs gymnasieskola information om en allvarlig händelse i skolmiljö. En lärare har agerat på ett oacceptabelt sätt gentemot elever på skolan.
- Vi har tagit del av material som visar på ett fullständigt oacceptabelt beteende från en av våra lärare. Vi tar mycket allvarligt på det inträffade och tar avstånd från detta agerande. Vi är mycket tacksamma för att våra elever har agerat, sagt ifrån och gjort oss uppmärksamma på vad som hänt, säger Roy Jörgensen, rektor på Falkenbergs gymnasieskola.

Det var under torsdagen som en lärare på Falkenbergs gymnasieskola använde ett rasistiskt språkbruk inför elever på skolan och agerade på ett olämpligt sätt.

- Det här språkbruket och agerandet är inte acceptabelt i vår verksamhet och helt oförenligt med skolans värdegrund. Allting vi gör bygger på elevens trygghet i skolan. Tryggheten bygger på vår värdegrund och när värdegrunden åsidosätts så är fundamentet för vår verksamhet borta och vi måste vi agera, säger Ulf Olsson, verksamhetschef för frivilliga skolformer i Falkenberg.

Under eftermiddagen har Falkenbergs kommun haft kontakt med lärarens fackförbund.

- Vi arbetar just nu med att begära förhandlingar med lärarens fackförbund, säger Roy Jörgensen, rektor Falkenbergs gymnasieskola.

 

Kontakt