Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a december 2018

Falkenbergs kommun förändrar sin organisation

Efter årsskiftet förändrar Falkenbergs kommun sin organisation. En av förändringarna är att Jan P Bordahl lämnar sin tjänst som chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Våren 2018 beslutade kommunfullmäktige att slå ihop två av sina nio nämnder. Från och med årsskiftet blir tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden en gemensam nämnd. Parallellt bildas en ny gemensam storförvaltning för kultur-fritid och teknikfrågor, med en budget på 170 miljoner kronor.

Förvaltning som matchar politisk nämnd

Det är Falkenbergs nya kommunchef Lars Fröding som haft i uppdrag att matcha den kommunala organisationen mot den nya politiska organisationen.

– Tanken med den nya nämnden och förvaltningen är att effektivisera kommunens arbete. En konkret fördel blir till exempel möjligheten att skapa ett sammanhållet ansvarsområde för offentliga ytor och anläggningar. Det vi gör är att slå ihop delar av vår samhällsbyggnadsavdelning med kultur- och fritidsförvaltningen, vilket kommer göra det interna samarbetet enklare och mer effektivt, säger Lars Fröding.

Fokus på ny förvaltningschef

Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med att rekrytera en ny chef för den nyinrättade kultur- fritid och teknikförvaltningen. Rekryteringen av ny förvaltningschef innebär bland annat att tidigare chef för kultur- och fritidsförvaltningen Jan P Bordahl inte kommer att ha kvar sin tjänst. Han kommer därmed att lämna Falkenbergs kommun.

– Jan P Bordahl har på ett utmärkt sätt utvecklat och förbättrat arbetet inom kultur- och fritidsförvaltningen och vi är nöjda med hans arbete, säger Lars Fröding och fortsätter:

– Den nya förvaltningen ställer också nya krav på ledarskapet och därför letar vi efter är en driven och prestigelös förändringsledare som kan lyfta den nya förvaltningen in i framtiden, säger Lars Fröding.

Förhoppning om kandidat till våren

Lars Fröding kommer att vara tillförordnad chef för förvaltningen tills att en ny förvaltningschef är rekryterad. Förhoppningen är att kommunstyrelsen under tidig vår ska kunna ta ställning till ett förslag om vem som ska leda den nya kultur- fritid och teknikförvaltningen permanent.

Kontaktperson:
Lars Fröding, kommunchef, Falkenbergs kommun, mobil: 070-346 42 48

Så här ser överenskommelsen ut

Jan P Bordahl har sedan 2014 varit chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Falkenbergs kommun. Hans anställning avslutas den siste juli 2019. Han har sex månaders uppsägningstid och enligt den överenskommelse som är gjord är han arbetsbefriad under tiden. Jan P Bordahl har en månadslön på 64 000 kronor. Falkenbergs kommun och Jan P Bordahl är överens om att han utöver det ovan nämnd får pensionsavsättning på totalt 120 000 kronor.

Kontakt