Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
6:e mars 2019

Elever och näringsliv möts för att säkra framtidens kompetensbehov i Falkenberg

Snart kommer alla elever i årskurs 7 i Falkenbergs kommun få yrkesinformation och träffa arbetsgivare från branscher där kompetensbehovet är stort på både kort och lång sikt. Satsningen är en del av Falkenbergs kommuns och föreningen Näringslivet Falkenbergs arbete för att säkra framtidens kompetensförsörjning i Falkenberg.

Media är välkomna att delta på yrkesinformationen
När och var: 21 mars kl. 08.30–11.40 Tullbroskolan, Halmstadvägen 2, 311 45 Falkenberg
Vänligen kontakta oss innan så vi kan planera besöket.

– Det är viktigt att eleverna tidigt får möta olika yrkeskategorier som de kanske inte hade gjort annars. Jag hoppas att eleverna blir nyfikna på olika branscher, vilket är positivt inför kommande gymnasie- och yrkesval, säger Annika Lagnéus, studie- och yrkesvägledare på Tullbroskolan, Falkenbergs kommun.

Tidigare år har mötet mellan näringsliv och elever i årskurs 7 skett på Apelskolan och Söderskolan, men då satsningen har varit uppskattad har man i år valt att besöka alla skolor i Falkenbergs kommun. Från början kom initiativet från Rotary men drivs sedan i fjol av Falkenbergs kommun och föreningen Näringslivet Falkenberg.

Representanter från olika branscher och företag

Totalt är det drygt 40 representanter från näringslivet som kommer delta under dessa sex tillfällen och varje klass kommer att få träffa sex olika branscher. Varje representant kommer under 20 minuter per klass att informera och svara på elevernas frågor om sin bransch och sitt yrke, men även lyfta vikten av de kärnämnen som eleverna lär sig i skolan kopplat till arbetslivet. Representanterna ställer upp utan ersättning.

– Det är en stor vinst i att skola och näringsliv samverkar och tidigt låter elever få en bred och likvärdig yrkesinformation oavsett vilken skola man går på, säger Marinette Larsson, verksamhetsledare Näringslivet Falkenberg.

– Grundmaterial har gått ut till skolorna som man kan arbeta med inför besöket. Det finns även tips på hur man kan knyta an yrkesinformationen i det fortsatta skolarbetet, säger Helena Johansson, verksamhetsutvecklare skola – arbetsliv, Falkenbergs kommun.

Kontakt

Helena Johansson, verksamhetsutvecklare skola – arbetsliv, Falkenbergs kommun
helena.johansson@falkenberg.se, Telefon: 072-561 21 11

Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare med fokus på kompetensförsörjningsfrågor, Falkenbergs kommun
Linda.bengtsson3@falkenberg.se, Telefon: 072-083 38 61

Marinette Larsson, verksamhetsledare Näringslivet Falkenberg
marinette.larsson@falkenberg.se, Telefon: 070-764 85 70

De här dagarna får skolorna yrkesinformation

5/3, Apelskolan
19/3, Skogstorpsskolan
21/3, Tullbroskolan
26/3, Tångaskolan, Montessori
28/3, Vesterhavsskolan
4/4, Söderskolan

Branscher som informerar under dagarna

Programmering och IT
Försvaret och Polisen
Teknik och industri
Samhällsbyggnad
Besöksnäring
Entreprenörer/småföretagare

De här företagen finns representerade på Tullbroskolan 21/3

Besöksnäring: Ocean
Programmering/IT: Hire Sound
Polisen
Samhällsbyggnad: Byggprogrammet Falkenbergs Gymnasieskola
Småföretagare: Adfenix och NABO
Teknik och industri: Vinbergs Mekaniska

Kontakt