Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a december 2018

​Centrumledare slutar men satsningen på centrum fortsätter

Falkenbergs kommuns utvecklingsledare för centrum, Henrik Olsson, väljer efter drygt 4,5 år inom kommunen att anta nya utmaningar. För Falkenbergs kommun är utvecklingen av centrum en fortsatt prioriterad fråga.

Henrik Olsson anställdes som utvecklingsledare för centrum våren 2014 som ett led i kommunens ökade ambitionsnivå och vilja att utveckla och stärka Falkenbergs centrums attraktivitet. Sen dess har Henrik Olssons uppdrag varit att leda, driva och samordna arbetet för att utveckla Falkenbergs centrum.

- Ett attraktivt centrum gynnar hela Falkenbergs kommun och Henrik Olsson har gjort ett mycket bra jobb för hela Falkenbergs utveckling, säger Mari-Louise Wernersson (C), avgående ordförande för kommunstyrelsen.

Efter årsskiftet tar Per Svensson (S) över som kommunstyrelsens ordförande och han ser ett fortsatt behov av vidare satsningar på centrum.

- Vi fortsätter att jobba för att Falkenberg centrum ska vara attraktivt för invånare och besökare och att det ska finnas goda förutsättningar att driva och etablera näringsverksamhet i centrum, säger Per Svensson.

Fortsatt stöd för företag i Falkenbergs centrum

Henrik Olsson är anställd på Falkenbergs kommuns näringslivsbolag och fungerar som en länk mellan näringslivet och kommunorganisationen.

- Jag vill rikta ett stort tack till Henrik för hans insatser och samtidigt önskar jag honom stort lycka till i hans framtida utmaning och uppdrag. Vi tittar nu på hur vi bäst kan organisera oss för att fortsätta utveckla Falkenbergs centrum och stötta de företag som verkar inom centrum, säger Jan Melkersson, vd för Falkenbergs Näringsliv AB.

Henrik Olsson blir cityledare i Göteborg

Henrik Olsson är kvar inom Falkenbergs kommun till och med den 14 mars. Efter det börjar han en ny tjänst som cityledare för Göteborgs stadskärna.

- Det är verkligen med dubbla känslor jag lämnar min tjänst. Jag trivs oerhört bra i Falkenberg men detta är en utmaning som jag inte kan tacka nej till, säger Henrik Olsson och fortsätter:

- Vi sammanställer just nu en plan för centrums utveckling som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. Mycket av det arbete vi planerar för idag kommer att synas i decennier framåt, så jag kommer med spänning följa Falkenbergs utveckling.

Kontakt

​Jan Melkersson, VD Falkenbergs Näringsliv AB, 0738 66 29 35

Per Svensson (S), (S) blivande ordförande i kommunstyrelsen, 0703 55 61 41

Henrik Olsson, centrumutvecklare Falkenbergs Näringsliv AB, 073-866 71 62 

Kontakt