Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
26:e april 2019
Två kvinnor sitter i en gammaldags soffa.

Verksamhetsledare Hanna Egenvall och enhetschef Tina-Marie Söderström.

Berguven kvalitetssäkrar omvårdnaden av personer med demenssjukdom

Medarbetarna på Berguvens särskilda boende ska bli ännu bättre på att bemöta personer med demenssjukdom. Den 24 april gick startskottet för satsningen som innebär att samtliga medarbetare ska lära sig mer om personcentrerad demensvård genom Svenskt demenscentrums utbildning Stjärnmärkt.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt demenscentrum. Syftet med utbildningen är att ge samtliga medarbetare grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Efter utbildningen kommer Berguven att bli det första boendet i Halland som blir Stjärnmärkt.

Alla ska jobba inom samma metodik

– Vi har jobbat mycket med bemötande både mot varandra, men främst mot våra boende. Grunden är att vi ska ha individen i centrum. Att gå den här utbildningen är ett sätt att säkerställa att vi alla jobbar inom samma metodik. Våra boende och deras anhöriga ska känna sig trygga här, säger Hanna Egenvall, verksamhetsledare på Berguvens särskilda boende.

– Vi har en väldigt engagerad personal här på Berguven som efterfrågar mer kunskap och då vill vi gärna ge dem denna utmaning, säger Tina-Marie Söderström, enhetschef på Berguvens särskilda boende.

Tio personer blir stjärninstruktörer

Första steget i utbildningssatsningen är att sju undersköterskor samt enhetschef Tina-Marie Söderström, verksamhetsledare Hanna Egenvall och demenssamordnare Viveka Rickskog går en tvådagars utbildning för att bli stjärninstruktörer. Som stjärninstruktör leder man sedan övriga medarbetare genom utbildningen.

Utbildningen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Berguven blir Stjärnmärkt när minst 80 procent av personalen genomfört utbildningen och man implementerat det nya arbetssättet på boendet.

Färre begränsningar för de boende

– En del av utbildningen handlar om att vi ska minska våra så kallade begränsningsåtgärder. Istället för att till exempel dra upp grinden på sängen för att den boende inte ska ramla när den stiger upp på natten så ska vi försöka se behovet hos den boende. Varför går den här personen upp på natten? Kan det hjälpa om vi ger en nattmacka innan läggdags? förklarar Tina-Marie Söderström.

– Det kan också handla om att minska oro och medicinering genom att aktivera de boende på dagen, exempelvis genom promenader.

Efter avslutad utbildning kommer även andra boenden i kommunen att kunna anlita Berguvens stjärninstruktörer som utbildningsledare.

Kontakt

Tina-Marie Söderström, enhetschef på Berguvens särskilda boende
Mobil: 070-578 66 50
E-post: Tina-Marie.Soderstrom@falkenberg.se

Kontakt