Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
26:e februari 2020

Barn- och utbildningsnämnden begär förstudie av ny grundskola för 1000 elever

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära en förstudie av en ny grundskola för 1000 elever och förskola med platser motsvarande 8–10 avdelningar i Tröingebergsområdet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2019 utrett organisationen av de centrumnära förskolorna och grundskolorna. Utredningen visar att det finns ett behov av att etablera en ny grundskola för ca 1000 elever samt förskola med platser motsvarande 8–10 avdelningar i Tröingebergsområdet.

Behovet av en ny grundskola för ca 1000 elever grundar sig bland annat i ett ökat antal elever i de centrala och centrumnära skolorna samt ett tidigare beslut om att avveckla Vinbergsskolan i samband med att en ny skola byggs.

Förskoleverksamheten är också i behov av fler platser, motsvarande 8–10 avdelningar. Bakgrunden är ett ökat antal barn i förskolan i kombination med målsättningen att minska barngruppernas storlek till Skolverkets riktmärken. Därtill finns det idag flera förskolor inrymda i tillfälliga paviljonger.

Begäran om förstudie överlämnas nu till kommunstyrelsen för beslut.

Kontakt