Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
15:e februari 2018

Ytterligare förberedelser för kunskaps- och kulturcentrum stänger parkeringar

I april ska kunskap- och kulturcentrum börja byggas. På grund av förberedelser inför byggnationen behöver parkeringar runtom gymnasieskolan stängas av 20-21 februari. Från den 11 mars kommer gymnasieskolans parkering och den tillfälliga grusparkeringen att stängas av permanent.

I april ska nya kunskaps-och kulturcentrum med bland annat gymnasieskola, bibliotek och kulturskola börja byggas. Den nya byggnadens entré ska ligga där Murtan-huset tidigare låg och där det idag är en tillfällig grusparkering. Bakom den nya byggnaden ska det bli en ny stadspark och i området planeras det även för nya bostäder. Kunskap- och kulturcentrum beräknas vara färdigt i december 2019. I vecka 8 ska det göras provtagningar av marken.

- Det gör vi för att säkerställa att det inte finns några föroreningar i marken. Det har tidigare legat ett garveri i området och i gammal industrimark finns det alltid en viss risk för föroreningar, säger Irene Wigroth, chef på Falkenbergs kommuns bygg-och projektenhet som ansvarar för byggnationen av kunskap- och kulturcentrum.

Parkeringar avstängda 20-21 februari

På grund av provtagningarna behöver parkeringar runtom gymnasieskolan stängas av 20-21 februari. Det innebär att den tillfälliga grusparkeringen där Murtan-huset tidigare låg kommer att vara helt avstängd under provtagningarna. Det samma gäller för gymnasieskolans parkering närmast Holgersgatan. Parkeringarna öppnar igen torsdag 22 februari.

Parkeringarna stängs permanent från 11 mars

Hela gymnasieskolans parkering och den tillfälliga grusparkeringen kommer att stängas av permanent från den 11 mars. Då kommer Falkenberg Energi att börja lägga kablar i marken. Det innebär att hela området kommer att omges av byggstängsel.

FABO stänger tillfällig parkering från 28 februari

På Holgersgatan ska FABO bygga ett nytt hus med 31 hyresrätter och en restauranglokal i bottenplan. Den tillfälliga grusparkeringen där huset ska byggas stängs av från den 28 februari. Under hösten 2019 beräknas huset vara färdigt att flytta in i.

Större parkeringar i Falkenbergs centrum

Parkeringshus Drivbänken – 50 platser
Grusparkering vid Stålboms – 80 platser
Stortorgets parkering – 90 platser
Parkeringshus Gallerian – 95 platser
Tillfällig grusparkering vid Gallerian – cirka 65 platser
Falkhallens parkering – 35 platser
Vårdcentralens parkering – 110 platser

Kontakt