Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
14:e maj 2020

Visir ska bäras vid all nära kontakt med brukare

Som en extra skyddsåtgärd så kommer omsorgspersonal som arbetar mot äldre nu att använda visir vid allt nära vård- och omsorgsarbete. Detta enligt Region Hallands reviderade riktlinjer.

I förra veckan öppnade Folkhälsomyndigheten upp för att omsorgspersonal kan använda munskydd eller visir inne hos alla äldre för att minska risken för smittspridning från personal till brukare. Myndigheten poängterade att beslut om detta skulle tas lokalt i regionerna.

Region Halland har nu reviderat sina riktlinjer och rekommenderar kommunerna att använda visir vid moment då man arbetar nära brukaren (inom en meter).

Bara ett komplement

Region Halland uppger att visir ger ett förstärkt skydd och kan också rengöras och användas flera gånger, vilket gör att de räcker till alla. Falkenbergs kommun kommer nu ändra sina rutiner i linje med detta.

– Vi hoppas att vi har allt på plats i början på nästa vecka, säger Anja Sönnerstedt Arvidson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Men det är viktigt att komma ihåg att visiret bara är en extra skyddsåtgärd, ett komplement för att öka skyddet för de äldre. Den viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning är fortfarande att personalen följer de basala hygienrutinerna. Och man ska såklart även fortsättningsvis stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, säger Anja Sönnerstedt Arvidson.

Kontakt