Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

9:e februari 2021

Vi rustar upp kvarteret Strandbaden

Vi rustar upp Kvarteret Strandbaden. Arbetet startar i februari och är klart våren 2022. Under sommaren är det byggpaus.

Kvarteret Strandbaden, där bland annat Falkenberg Strandbad, Klitterbadet, Falkenbergs Tennisklubb och Skrea bangolf ligger, ska rustas upp. Här ska det till exempel bli nya cykelvägar, fler parkeringsplatser och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska nya träd planteras längs med Havsbadssallén eftersom en stor andel av dagens träd är döda eller sjuka.

Det här gör vi våren 2021

Upprustningen startar i februari. Det är ett större arbete som pågår under våren och hösten 2021, samt under våren 2022. Under våren 2021 bygger vi en ny parkering vid korsningen Kattegattvägen-Strandstugevägen. Här blir det omkring 60 nya parkeringsplatser. Vi rustar även upp strandpromenaden vid Falkenberg Strandbad. Vi gör den bredare och sätter upp fler sittplatser.

Byggpaus under sommaren

Sommarmånaderna är viktiga för det lokala näringslivet på Skrea strand. För att inte byggarbetena ska störa företagens verksamheter, besökare och turister så pausar vi alla byggarbeten i området under sommarmånaderna.

Byggprojektet fortsätter efter sommaren

Till hösten och våren 2022 fortsätter upprustningen av kvarteret med till exempel ny belysning, fler parkeringsplatser och sittplatser i hela kvarteret. Vi rustar även upp Havsbadsallén med nya träd eftersom en stor andel av dagens träd är döda eller sjuka.

Tar ner träd i kvarteret

Till följd av arbetena behöver vi ta ner en del träd i området. Det blir även en del byggtrafik samt tillfälliga trafikavstängningar i området under hösten 2021 samt våren 2022. Under byggtiden kan det vara tillfällen då det är begränsad framkomlighet.

Kontakt