Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
11:e mars 2020

Vi inför besöksförbud på äldreboenden på grund av coronavirus

Det har förts en dialog mellan de halländska kommunerna och Region Halland och utifrån det så har Falkenbergs kommun nu tagit beslut om att införa besöksförbud på samtliga äldreboenden. Besöksförbudet gäller från och med torsdagen den 12 mars.

Anledningen är att Folkhälsomyndigheten höjt risken gällande smittspridning av coronaviruset i samhället från måttlig till mycket hög. Äldre är också den största riskgruppen.

– Utifrån detta nya läge ser vi att vi behöver vidta åtgärder för att skydda de personer som är mest utsatta, de äldre och svårt sjuka på våra äldreboenden, säger Daniel Johansson, tillförordnad socialchef.

Gäller ej vid palliativ vård

Besöksförbudet införs torsdagen den 12 mars och gäller med undantag för de besökare som har en närstående som befinner sig i livets slutskede, det vill säga i palliativ vård.

I nuläget är kommunens verksamheter marginellt påverkade och det pågår ett förberedande arbete. Inga andra åtgärder kommer att vidtas för tillfället.

Falkenbergs kommun kommer att fortsätta följa utvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Har du frågor?

Är du anhörig och har frågor kring besöksförbudet, ta en kontakt med enhetschefen på det boende där din närstående bor.

Läs mer om hur vård- och omsorgsverksamheten påverkas

Kontakt